Borang Untuk Lesen Baru

Jenis Lesen Borang
CMSL Borang 1: Permohonan untuk Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal Baru (MS Word – 336KB)
Borang 1A: Permohonan untuk Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal Baru (MS Word – 212KB)
(untuk diisi oleh pengarah/pengurusan utama/setiausaha syarikat)
Borang 1B: Permohonan untuk Lesen Perkhidmatan pasaran Modal Baru (MS Word – 243KB)
(untuk diisi oleh pengarah/pengurusan utama/setiausaha syarikat yang juga wakil yang dicadangkan)
Borang 1C: Permohonan untuk Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal Baru (MS Word – 232KB)
(untuk diisi oleh dua orang pertama yang dicadangkan menjadi wakil berlesen)
Borang 1D: Permohonan untuk Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal Baru (MS Word – 108KB)
(untuk pelbagai prinsipal oleh wakil)
CMSL (Individu) Borang 2: Permohonan untuk Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal Baru (MS Word – 264KB)
(individu)
CMSRL Borang 3: Permohonan untuk Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal Baru

Borang untuk Pembaharuan Lesen

Jenis Lesen Borang
CMSL Borang 4: Permohonan untuk Pembaharuan Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal
CMSL (Individu) Borang 5: Permohonan untuk Pembaharuan Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal (MS Word – 158KB)
(individu)
CMSRL Borang 6: Permohonan untuk Pembaharuan Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal

Borang untuk Pelbagai Aktiviti yang Dikawal selia dan Pelbagai Prinsipal

Jenis Lesen Borang
CMSL Borang 7: Permohonan untuk Pelbagai Aktiviti yang Dikawal Selia bagi Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal (MS Word – 164KB)
CMSRL Borang 8: Permohonan untuk Pelbagai Aktiviti yang Dikawal Selia bagi Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal (MS Word – 114KB)
Borang 9: Permohonan untuk Pelbagai Prinsipal oleh Wakil

Perubahan yang Memerlukan Kelulusan Awal untuk CMSL

Jenis Lesen Borang
Kepelbagaian nama Borang 10: Permohonan untuk Perubahan Nama Korporat
Borang 11: Permohonan untuk Perubahan Dalam Nama Perniagaan Individu (MS Word – 32KB)
Perubahan pemegang saham /
struktur pemegangan saham yang menyebabkan perubahan pengawal
Borang 12: Permohonan untuk Perubahan Pemegang Saham/Pemegangan Saham
Permohonan untuk pegawai pematuhan/peserta tempatan Borang 24: Permohonan untuk Pegawai Pematuhan/Peserta Tempatan
Permohonan untuk Pelantikan Pengurusan Utama:
 • Ketua aktiviti yang dikawal selia
 • Ketua operasi
 • Ketua pematuhan

Borang 27: Permohonan untuk Pelantikan Pengurusan Kanan

 

Perubahan yang Memerlukan Pemberitahuan

CMSL
Perubahan dalam pemegang saham/ butiran pemegangan saham Borang 13: Notis Perubahan Pemegang Saham/
Pemegangan Saham (MS Word – 164KB)
Pelantikan

 • pengarah
 • ketua pegawai eksekutif
 • setiausaha syarikat
 • ketua aktiviti yang dikawal selia
 • ketua operasi
 • ketua pematuhan

Perubahan jawatan bagi—

 • pengarah
 • ketua aktiviti yang dikawal selia
 • ketua operasi
 • ketua pematuhan
Borang 14: Notis Pelantikan Pengarah / Pengurusan Utama / Setiausaha Syarikat
Perubahan butiran syarikat:

 • Nama pemegang CMSL
 • Alamat berdaftar
 • Alamat perniagaan
 • Alamat surat menyurat
 • Cawangan baru
 • Penutupan cawangan
Borang 15: Notis Perubahan dalam Butiran Syarikat
Perubahan butiran individu:

 • Nama pemegang CMSL
 • Alamat kediaman
 • Nama perniagaan
 • Alamat perniagaan
Borang 16: Notis Perubahan Dalam Perubahan Butiran Individu (MS Word – 131KB)
Penghentian CMSL/ CMSL
(individu)
Borang 18: Notis Penghentian bagi Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal
Borang 19: Notis Penghentian bagi Lesen Perkhidmatan Pasaran Modal (individu) (MS Word – 112KB)
Penghentian pengarah / pengurusan utama / setiausaha syarikat Borang 21: Notis Penghentian bagi Pengarah / Pengurusan utama / Setiausaha syarikat
Penghentian pegawai pematuhan / peserta tempatan Borang 25: Penghentian Pegawai Pematuhan / Peserta Tempatan
CMSRL
Pelbagai butiran:

 • Nama pemegang CMSRL
 • Alamat kediaman
 • Lokasi
 • Nombor Pasport (bagi bukan warga Malaysia)
 • Jenis pendapatan
Borang 17: Notis Perubahan dalam Butiran Wakil
Penghentian CMSRL Borang 20: Notis Penghentian Lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal
Am
Tempat di mana pendaftaran sekuriti perlu disimpan bagi
CMSL/CMSRL
Borang 22: Notis Tempat Di mana Pendaftaran Sekuriti Perlu Disimpan (MS Word – 137KB)
Penghentian/perubahan tempat di mana pendaftaran sekuriti perlu disimpan bagi CMSL/CMSRL Borang 23: Notis Perubahan Tempat atau Penghentian Penyimpanan Daftar Sekuriti (MS Word – 150KB)
Pendaftaran sekuriti bagi CMSL/CMSRL Borang 26: Pendaftaran Sekuriti (MS Word 73KB)

Kesediaan Senarai Semak

Borang untuk Lesen Sementara

Jenis Lesen Borang
Lesen Sementara Borang 28: Permohonan bagi Lesen Sementara (MS Word -264 KB)
(untuk diisi oleh pemohon dan pegawai pemantau)
Borang 29: Laporan Pegawai Pemantau untuk Pemegang Lesen Sementara (MS Word — 93 KB)
(untuk diisi oleh pegawai pemantau)