Tindakan Pentadbiran Pada Tahun 2005


Jenis Kesalahan


Tertuduh


Fakta Kes


Tarikh


AMARAN


Penyerahan kenyataan kepada SC yang tidak memasukkan perkara penting

W Ismail W Nik


W Ismail, bekas Pengarah Baswell Resources Bhd, telah diberikan amaran kerana mengemukakan pengisytiharan statutori berhubung dengan penyenaraian Baswell Resources Bhd (Baswell) di Papan Kedua Bursa Saham Kuala Lumpur pada tahun 2002, yang di dalamnya tidak dimasukkan perkara penting, iaitu tidak menyatakan bahawa saham-saham Baswell yang dipegangnya melalui Baswood Industries Sdn Bhd sebenarnya adalah untuk Lim.
Lim, yang memainkan peranan aktif dalam menasihati penyenaraian Baswell, turut diberi amaran kerana menyebabkan penyerahan pengisytiharan statutori tersebut.


Surat amaran dikeluarkan pada 18 Julai 2005.

Lim Poh Teot

Berurus niaga dalam sekuriti tanpa lesen

(Alex) Chua Wei Cheing
Uwe Poenisch (warga Jerman)
(Grace) Lee Yeat Kang
(Esther) Ting Thien Ngiik
Kwah Shu Leim

Weldrick Consulting Services Sdn Bhd, yang sekarang ini sudah tidak wujud lagi, didapati berurusan dengan sekuriti tanpa lesen.
Kelima-lima mereka telah diberi surat amaran kerana membantu dan bersubahat dengan aktiviti yang dijalankan oleh Weldrick.

Surat amaran dikeluarkan pada 21 Jun 2005.