Nama

Jawatan

Datuk Ranjit Ajit Singh

Pengerusi

Dato Dr Nik Ramlah Mahmood

Timbalan Pengerusi Eksekutif

Datin Teh Ija Mohd Jalil

Pengarah Eksekutif, Sumber Korporat

Goh Ching Yin

Pengarah Eksekutif, Strategi & Pembangunan

Eugene Wong Weng Soon

Pengarah Eksekutif, Kewangan Korporat & Pelaburan

Zainal Izlan Zainal Abidin

Pengarah Eksekutif, Pasaran Modal Islam

Nik Mohd Hasyudeen Yusoff

Pengarah Eksekutif dan Pengerusi Eksekutif, Lembaga Pemantauan Audit

Foo Lee Mei

Pengarah Eksekutif dan Ketua Kaunsel

Shamsuflan Shamsuddin

Pengarah Eksekutif, Pematuhan & Peperiksaan

Ahmad Fairuz bin Zainol Abidin

Pengarah Eksekutif, Penguatkuasaan