Organisasi berkenaan dikehendaki memuat-turun dan mengisi dokumen-dokumen dibawah.

Dokumen yang lengkap diisi perlu dihantar ke Suruhanjaya Sekuriti (“SC”) secara bercetak (“Hard Copy”) dan elektronik (“Soft Copy”) dalam tempoh 14 hari bekerja (selain dinyatakan sebaliknya).

1.

Salinan secara bercetak (“Hard Copy”) perlu dihantar kepada:

Pengurus Besar
Jabatan Pengawasan Pengurusan Pelaburan
Bahagian Pengawasan Pasaran
3 Persiaran Bukit Kiara
Bukit Kiara
50490 Kuala Lumpur

2.

Salinan elektronik (“Soft Copy”) perlu dihantar kepada:

 

Dokumen

Dihantar melalui

1.

Form A (untuk pengurus dana sahaja @ AMC)

Electronic Licensing Application (ELA) DAN [email protected]

2.

Compliance and Risk Assessment Questionnaire for Asset Management Companies (AMC sahaja)

[email protected]

3.

Compliance and Risk Assessment Questionnaire for Unit Trust Management Companies (untuk pengurus unit amanah sahaja @ UTMC )

4.

Questionnaire on Guidelines on Compliance Function for Fund Managers (AMC sahaja)

Nota:
Untuk memuat-turun dokumen, klik pada nama dokumen yang hendak dimuat-turun dan pilih “Save Target As”. Sekiranya anda menghadapi masalah untuk memuat-turun, sila hubungi Pn. Sahlawati di talian 03-6204 8465.