• SC komited dalam memastikan persekitaran kerja yang selamat dan sihat bagi semua yang terlibat atau yang menerima kesan daripada operasinya sejajar dengan keperluan undang-undang, standard yang relevan dan kod amalan.
  • Pelaksanaan dan keberkesanan dasar ini merupakan tanggungjawab pihak pengurusan SC melalui sumber-sumbernya, latihan dan masa yang diperuntukkan serta penyertaan dan penglibatan semua kakitangannya.
  • SC menggalakkan budaya kerja yang selamat dan sihat, yang mana pihak pengurusan dan semua kakitangan berkongsi tanggungjawab bersama dalam mewujudkan persekitaran kerja yang lebih baik untuk semua.
  • Sebuah sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan serta programnya akan dilaksanakan dan dikaji semula secara kerap bagi memastikan penambahbaikan yang berterusan.