• Pindaan kepada Undang-undang Sekuriti ekoran daripada Liberalisasi Terhadap Peraturan Pentadbiran Kawalan Bursa Asing & Dan Lain-lain Pindaan Pengawalseliaan Bagi Meningkatkan Lagi Kecekapan Pasaran (pdf)