Untitled Document

Senarai Dana Unit Amanah Malaysia Berasaskan Syariah

(setakat 31 Mac 2008)

Bil.

Syarikat Pengurusan

Nama Dana

Kategori Dana

Tarikh Dilancarkan

Saiz Dana yang Diluluskan (juta)

1.

Amanah Saham Kedah Bhd

Amanah Saham Kedah

Dana Ekuiti

27/12/1995

200

2.

ASM Investment Services Bhd

Dana Al-Aiman

Dana Ekuiti

09/04/1968

350

Dana Bestari

Dana Ekuiti

17/07/1975

250

ASM Dana Mutiara

Dana Ekuiti

02/02/1970

100

ASM Syariah Aggressive Fund

Dana Ekuiti

05/05/1972

20

ASM Syariah Money Market

Dana Pasaran Wang

01/11/1969

200

3.

Pelaburan Johor Bhd

Amanah Saham Angkasa

Dana Ekuiti

24/04/1998

300

4.

PTB Unit Trust Bhd

Amanah Saham Darul Iman

Dana Ekuiti

31/10/1994

500

5.

AmanahRaya Unit Trust Management Sdn Bhd

AmanahRaya Islamic Cash Management Fund

Dana Pasaran Wang

26/11/2007

200

AmanahRaya Islamic Equity Fund

Dana Ekuiti

23/04/2008

400

AmanahRaya Syariah Trust

Dana Bon

21/09/2006

500

6.

AmInvestment Services Bhd

AmAl-Amin

Dana Pendapatan Tetap

26/11/2001

500

AmIslamic Balanced

Dana Terimbang

10/09/2004

1,000

AmIslamic Growth

Dana Ekuiti

10/09/2004

1,000

AmBon Islam

Dana Bon

26/11/2001

500

AmIttikal Fund

Dana Ekuiti

12/01/1993

1,000

AmOasis Global Islamic Equity

Dana Feeder

24/04/2006

200

AmPrecious Metals

Dana Feeder

15/11/2007

250

7.

Asia Unit Trusts Bhd

AUTB Dana Bakti

Dana Ekuiti

14/05/1971

500

AUTB Dana Bon Amanah

Dana Bon

05/04/2004

500

8.

BIMB Unit Trust Management Bhd

ASBI Dana Al-Fakhim

Dana Bon

27/12/2001

400

ASBI Dana Al-Falah

Dana Ekuiti

27/12/2001

400

ASBI Dana Al-Mubin

Dana Ekuiti

30/06/1994

302

ASBI Dana Al-Munsif

Dana Terimbang

27/12/2001

400

9.

CIMB Wealth Advisors Bhd

CIMB Islamic Dana Terimbang

(SBB Dana Al-Mizan)

Dana Terimbang

08/03/2001

1,000

CIMB Islamic Balanced Income Fund

(SBB Dana Al-I’tidal)

Dana Terimbang

23/08/2005

400

CIMB Islamic DALI Dana Ekuiti

(SBB Dana Al-Ihsan2)

Dana Ekuiti

30/04/2003

500

CIMB Islamic DALI Equity Growth Fund

(SBB Dana Al-Ihsan)

Dana Ekuiti

07/05/1998

1,200

CIMB Islamic Enhanced Index Fund

(SBB Dana Al-Hikmah)

Dana Ekuiti

30/04/2003

500

CIMB Islamic Equity Fund

(SBB Dana Al-Ikhlas)

Dana Ekuiti

08/10/2004

700

CIMB Islamic Small Cap Fund

(SBB Dana Al-Azam)

Dana Ekuiti

30/04/2003

500

CIMB Islamic Sukuk Fund

(SBB Dana Al-Hafiz)

Dana Bon

08/10/2004

350

10.

RHB Unit Trust Management Bhd

RHB Global Islamic Portfolio Series 1

Dana Ekuiti

28/06/2006

100

RHB Islamic Bond Fund

Dana Bon

25/08/2000

500

RHB Islamic Growth Fund

Dana Ekuiti

26/01/2004

500

RHB Mudharabah Fund

Dana Terimbang

09/05/1996

750

11.

HLG Unit Trust Bhd

HLG Dana Makmur

Dana Ekuiti

19/11/2001

500

HLG Dana Maa’rof

Dana Terimbang

25/03/2003

200

HLG Islamic Income Management Fund

Dana Pendapatan Tetap

26/04/2007

600

HLG Dana Munir

Dana Bon

25/03/2003

500

12.

HWANGDBS Investment Management Bhd

HWANGDBS Dana Fahim

Dana Terimbang

28/06/2004

300

HWANGDBS Islamic Cash Fund

Pasaran Wang

22/08/2006

100

HWANGDBS Dana Izdihar

Dana Ekuiti

08/10/2002

300

13.

ING Funds Bhd

ING Baraka Capital Protected

Dana Pendapatan Tetap

09/05/2007

600

ING Baraka Capital Protected 2

Dana Pendapatan Tetap

30/07/2007

600

ING-Baraka Commodities Capital Protected

Dana Pendapatan Tetap

02/10/2007

200

ING Bon Islam

Dana Bon

23/04/2004

300

ING Ekuiti Islam

Dana Ekuiti

23/04/2003

300

ING-i-Enhanced Cash

Dana Pasaran Wang

02/08/2007

500

14.

Inter-Pacific Asset Management Sdn Bhd

InterPac Dana Safi

Dana Ekuiti

25/07/2007

400

15.

Apex Investment Services Bhd

Apex Dana Al-Faiz-i

Dana Terimbang

28/08/2003

100

Apex Dana Al-Sofi-I

Dana Ekuiti

28/08/2003

300

Apex Dana Al-Kanz

Dana Pasaran Wang

18/05/2006

250

16.

Public Mutual Bhd

PB Islamic Asia Dana Ekuiti

Dana Ekuiti

08/01/2007

2,000

PB Islamic Asia Strategic Sector Fund

Dana Ekuiti

06/09/2007

1,500

PB Islamic Cash Management Fund

Dana Pasaran Wang

08/05/2007

1,000

PB Islamic Equity Fund

Dana Ekuiti

05/09/2005

2,000

PB Islamic Bond Fund

Dana Bon

16/03/2006

300

PB Islamic Cash Plus Fund

Dana Pasaran Wang

2,000

Public Asia Ittikal Fund

Dana Ekuiti

22/08/2006

5,000

Public China Ittikal Fund

Dana Ekuiti

20/11/2007

7,000

Public Islamic Asia Dividend Fund

Dana Ekuiti

03/04/2007

6,500

Public Islamic Bond Fund

Dana Bon

15/08/2001

1,800

Public Islamic Opportunities Fund

Dana Ekuiti

28/06/2005

1,500

Public Islamic Optimal Growth Fund

Dana Ekuiti

08/04/2008

1,500

Public Islamic Asia Balanced Fund

Dana Terimbang

21/08/2007

1,500

Public Islamic Balanced Fund

Dana Terimbang

20/09/2005

3,000

Public Islamic Dividend Fund

Dana Ekuiti

14/02/2006

4,500

Public Islamic Select Dana Bon

Dana Bon

10/07/2007

500

Public Islamic Enhanced Bond Fund

Dana Bon

28/11/2006

500

Public Islamic Equity Fund

Dana Ekuiti

28/05/2003

6,000

Public Islamic Money Market Fund

Dana Pasaran Wang

05/06/2007

1,000

Public Islamic Sector Select Fund

Dana Ekuiti

13/11/2007

1,350

Public Islamic Select Treasures Fund

Dana Ekuiti

1,500

Public Ittikal Fund

Dana Ekuiti

10/04/1997

2,500

17.

Kenanga Unit Trust Bhd

Kenanga Syariah Growth Fund

Dana Ekuiti

29/1/2002

200

18.

MAAKL Mutual Bhd

MAAKL Al-Faid

Dana Ekuiti

08/07/2003

200

MAAKL-CM Shariah Flexi Fund

Aset Bercampur

06/11/2007

1,000

MAAKL Al-Fauzan

Dana Ekuiti

06/09/2005

1,000

MAAKL Al-Ma’Mun

Dana Pasaran Wang

23/01/2007

300

MAAKL-Shariah Asia-Pacific Fund

Dana Ekuiti

600

MAAKL Al-Umran

Dana Terimbang

28/03/2006

1,000

MAAKL As-Saad

Dana Bon

08/07/2003

200

MAAKL Syariah Index Fund

Dana Ekuiti

23/01/2002

300

19.

Alliance Investment Management Bhd

Alliance Dana Adib

Dana Ekuiti

25/03/2004

400

Alliance Dana Alif

Dana Terimbang

26/02/2003

300

Alliance Islamic Money Market Fund

Dana Pasaran Wang

06/10/2005

600

20.

Amanah Mutual Bhd

AMB Dana Arif

Dana Bon

27/04/2004

1,000

AMB i-Trust Fund 2008

Dana Bon

300

AMB Dana Ikhlas

Dana Terimbang

17/09/2002

400

AMB Dana Yakin

Dana Ekuiti

24/11/2000

1,200

AMB Dana Fitrah 1 – Capital Protected

Dana Pendapatan Tetap

27/07/2004

300

21.

CIMB-Principal Asset Management Bhd

CIMB-IDET

Dana Ekuiti

600

CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fund

(Asia Pacific Adil Fund)

Dana Ekuiti

02/06/2006

400

CIMB Islamic Balanced Growth Fund

(Lifetime Dana Barakah)

Dana Terimbang

26/05/2003

500

CIMB Islamic Enhanced Sukuk Fund

(Lifetime Dana Wafiq)

Dana Bon

23/02/2005

500

CIMB Islamic Equity Aggressive Fund

(Lifetime Dana Mubarak)

Dana Ekuiti

16/06/1995

300

CIMB Islamic Short Term Sukuk Fund

(Lifetime Dana Fayyad)

Dana Pendapatan Tetap

20/04/2006

500

CIMB Islamic Global Equity Fund

Dana Ekuiti

300

CIMB Islamic Kausar Treasury Management Fund 1

Dana Pasaran Wang

25/05/2007

200

CIMB Islamic Kausar Treasury Management Fund 2

Dana Pasaran Wang

25/05/2007

200

CIMB Islamic Kausar Treasury Management Fund 3

Dana Pasaran Wang

25/05/2007

200

CIMB Islamic Kausar Lifecycle 2017

Dana Ekuiti

12/07/2007

200

CIMB Islamic Kausar Lifecycle 2022

Dana Ekuiti

12/07/2007

200

CIMB Islamic Kausar Lifecycle 2027

Dana Ekuiti

12/07/2007

200

CIMB Global Property Equity Fund

Dana Ekuiti

300

CIMB Islamic Structured Growth

Produk Berstruktur

28/05/2007

1,350

22.

OSK-UOB Unit Trust Management Bhd

OSK-UOB Institutional Islamic Money Market Fund

Dana Pasaran Wang

01/11/2007

600

OSK-UOB Dana Islam

Dana Ekuiti

26/10/2001

100

OSK-UOB Muhibbah Income Fund

Dana Terimbang

12/03/2007

400

23.

Affin Fund Management Bhd

Dana Islamiah Affin

Dana Terimbang

11/11/2001

400

Affin Islamic Equity Fund

Dana Ekuiti

01/08/2007

400

24.

Avenue Invest Bhd

Amanah Saham Wanita

Dana Ekuiti

05/05/1998

450

Avenue SyariahEXTRA Fund

Dana Terimbang

12/03/1996

250

Avenue Asnita Bond Fund

Dana Bon

18/03/2005

500

25.

Pheim Unit Trust Bhd

Dana Makmur Pheim

Dana Terimbang

28/01/2002

100

Pheim Asia Ex-Japan Islamic Fund

Dana Ekuiti

01/11/2006

200

26.

Pacific Mutual Fund Bhd

Pacific Dana Aman

Dana Terimbang

16/04/1998

1,000

Pacific Dana Dividen

Dana Ekuiti

26/07/2007

300

Pacific Dana Murni

Dana Bon

25/03/2003

500

27.

Prudential Fund Management Bhd

Prudential Asia Pacific Shariah Equity Fund

Dana Ekuiti

22/11/2007

1,200

Prudential Dana Dinamik

Dana Ekuiti

25/02/2004

700

Prudential Islamic Fixed Income Wholesale

Dana Pendapatan Tetap

20/12/2006

500

Prudential Dana Al-Ilham

Dana Ekuiti

14/08/2002

200

Prudential Dana Al-Islah

Dana Pendapatan Tetap

14/08/2002

200

Prudential Islamic Income Fund

Dana Pasaran Wang

08/02/2007

1,000

Prudential Shariah FX Fund

Produk Berstruktur

15/08/2007

600

Prudential Dana Wafi

Dana Bon

21/02/2005

200

28.

CMS Trust Management Bhd

CMS Islamic Balanced Fund

Dana Terimbang

06/12/2004

200

CMS Islamic Fund

Dana Ekuiti

15/08/2002

500

CMS Islamic Money Market Fund

Dana Pasaran Wang

09/11/2007

200

29.

TA Investment Management Bhd

TA Asia Pacific Islamic Balanced Fund

Dana Terimbang

07/11/2006

300

TA Islamic CashPlus Fund

Dana Pasaran Wang

06/06/2005

600

TA Islamic Fund

Dana Ekuiti

24/04/2001

600

TA Dana OptiMix

Aset Bercampur

17/01/2005

800