Senarai Penasihat Utama yang Diluluskan (Senarai yang Diluluskan) menyerahkan Cadangan Korporat Khas# mengikut Bab 3 Garis Panduan Penasihat Utama Suruhanjaya Sekuriti.

Penasihat Utama

Tarikh Kebenaran

Affin Investment Bank Bhd

3 Ogos 2009

Alliance Investment Bank Bhd

3 Ogos 2009

AmInvestment Bank Bhd

3 Ogos 2009

Bank Islam Malaysia Bhd

3 Ogos 2009

CIMB Investment Bank Bhd

3 Ogos 2009

ECM Libra Investment Bank Bhd

3 Ogos 2009

Hong Leong Investment Bank Bhd

11 Oktober 2010

HwangDBS Investment Bank Bank Bhd

3 Ogos 2009

KAF Investment Bank Bhd

1 Januari 2010

Kenanga Investment Bank Bhd

3 Ogos 2009

M&A Securities Sdn Bhd

18 September 2009

Maybank Investment Bank Bhd

3 Ogos 2009

MIDF Amanah Investment Bank Bhd

3 Ogos 2009

OSK Investment Bank Bhd

3 Ogos 2009

Public Investment Bank Bhd

3 Ogos 2009

RHB Investment Bank Bhd

3 Ogos 2009

TA Securities Holdings Bhd

23 Ogos 2010

#

Didefinasikan sebagai Tawaran Awam Awal di Bursa Malaysia, pemindahan penyenaraian dari Pasaran ACE ke Pasaran Utama di Bursa Malaysia, penyenaraian sekunder syarikat asing di Bursa Malaysia atau pemerolehan signifikan yang memerlukan kelulusan SC bawah seksyen 212 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007.