Ucapan Bajet Tahun 2013 Oleh YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Ketika Membentang Rang Undang-Undang Perbekalan (2013) di Dewan Rakyat, Jumaat, 28 september 2012