Ucapan Bajet Tahun 2011 Oleh YAB Dato’ Sri Mohd. Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Ketika Membentang Rang Undang-Undang Perbekalan (2011) di Dewan Rakyat, 15 Oktober 2011.