Pengurusan Dana & Produk
Pengurusan Dana
Dikemaskini Setakat
Dana yang disenaraikan
Statistik Amanah Pelaburan Hartanah Tersenarai
Dikemaskini Setakat
Dana Tertutup
Dikemaskini Setakat
Dana Dagangan Bursa
Dikemaskini Setakat
Dana Tidak Tersenarai
Dana Pelaburan Bertanggungjawab dan Mampan ("SRI")
Dikemaskini Setakat
Dana Unit Amanah
Dikemaskini Setakat
Skim Persaraan Swasta
Dikemaskini Setakat
Dana Borong
Dikemaskini Setakat
Skim Pelaburan Kolektif ASEAN
Dikemaskini Setakat
Untuk maklumat lanjut mengenai produk dana, sila lawati FIMM
Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup