Kerjaya
TUGAS KAMI
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ialah sebuah pengawal selia pasaran modal. Ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993, kami merupakan badan berkanun biaya sendiri yang ditubuhkan di bawah Kementerian Kewangan dengan kuasa penyiasatan dan penguatkuasaan. Tanggungjawab utama kami adalah untuk melindungi pelabur.
Kami juga mendaftarkan prospektus syarikat dan dana, meluluskan penerbitan bon korporat dan mengawal selia percantuman dan pengambilalihan korporat. Selain daripada melaksanakan fungsi-fungsi kawal selia, SC juga dipertanggungjawabkan untuk menggalakkan dan mempromosikan pembangunan pasaran sekuriti dan derivatif di Malaysia.

WARGA KAMI

“Sebuah platform jaringan kerja yang besar khususnya bagi Malaysia. Tugas saya di sana meliputi pengumpulan bukti untuk kakitangan penguatkuasaan dan pengawal selia asing. Apabila anda memproses sebanyak 50 permintaan dalam tempoh masa yang singkat, anda akan menjalin persahabatan dengan ramai pengawal selia dari berbilang negara, dan ia membantu saya membina pangkalan jaringan kerja.”

Noraiza Kamarudin

Timbalan Pengurus Besar Pengawasan Institusi, Pengawasan Pasaran & Korporat berkongsi tentang pengalaman dipinjamkan ke Suruhanjaya Sekuriti & Bursa Saham Amerika Syarikat, (US SEC), Washington DC.

KERJAYA YANG BERSESUAIAN DENGAN ANDA

SC menyedari bahawa kualiti sumber manusia adalah kunci untuk membangunkan dan mengawal selia industri yang kompleks dan dinamik. Warga kerja kami beroleh kepuasan yang tinggi daripada bekerja agensi awam berprofil tinggi yang dihormati, yang menjaga kepentingan umum. Kami teguh mempercayai mandat kami untuk melindungi pelabur dan memastikan ketelusan, integriti dan pembangunan teratur pasaran modal Malaysia yang menjadikan kerja kami bermakna.
SIAPA YANG KAMI CARI

Untuk memastikan kami melunaskan mandate kami kepada negara dan melindungi pelabur, tanggungjawab kami meliputi (namun tidak terhad kepada) bidang berikut:
 • Perundangan, Pematuhan & Kawal Selia
 • Inisiatif Pembangunan
 • Keberkesanan Organisasi
 • Perundangan, Pematuhan & Kawal Selia
  • Menyediakan nasihat dasar, perundangan dan strategic untuk menyokong inisiatif kawal selia dan pembangunan SC untuk melindungi pelabur dan menanam keyakinan pasaran
  • Menyiasat pelanggaran undang-undang dan peraturan pasaran modal yang disyaki untuk memastikan bukti yang mencukupi bagi menyokong tindakan penguatkuasaan yang bersesuaian 
  • Membangunkan dan menyemak dasar yang berkaitan dengan rangka kerja kawal selia pasaran modal 
  • Memastikan institusi pasaran mempunyai struktur tadbir urus, sumber dan keupayaan yang bersesuaian untuk memenuhi tanggung jawab mereka 
  • Melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan berkaitan dengan risiko yang berkenaan dengan entiti dikawal selia, pengantara dan pengantara pengurusan pelaburan 
  • Melaksanakan fungsi pengawalan terhadap pemegang lesen dan individu berdaftar 

  Kami mahukan anda jika anda berpengalaman dalam fungsi-fungsi berikut: mendraf dokumen perundangan, litigasi, perakaunan forensik, penyiasat, audit luaran, audit dalaman, pematuhan, perakaunan pengurusan, kewangan korporat, pakar data, ahli statistik, aktuari, pendanaan ramai, Fintech atau yang berkaitan.
 • Inisiatif Pembangunan
  • Memudah cara inisiatif berkaitan inovasi produk dan pembangunan pasaran/industri bagi memperkembang dan meluaskan pasaran modal Malaysia 
  • Memantau, menganalisis dan meramal trend perkembangan ekonomi dan impaknya terhadap pasaran modal
  • Menjalankan penyelidikan dan analisis industri ke atas pelbagai inisiatif pembangunan pasaran modal 
  • Menyemak cadangan industri 
  Kami memerlukan anda sekiranya anda menjalankan fungsi-fungsi berikut: Penyelidik, ahli ekonomi, pakar data, ahli statistic, aktuari, pengendali acara, pegawai pengurusan projek atau yang berkaitan
 • Keberkesanan Organisasi
  • Membangunkan dan mengoptimumkan sumber-sumber SC seperti tenaga kerja, kemudahan dan pengurusan pengetahuan
  • Merangka intervensi yang wajar agar sentiasa bertambah baik sebagai organisasi berprestasi tinggi 
  • Meningkatkan reputasi SC, dengan mengukuhkan komunikasi dan perhubungan 
  • Mengurus pembangunan dan pelaksanaan system Kecerdasan Urusan (BI) di seluruh organisasi 
  • Menyediakan khidmat kewangan dan perakaunan, mengurus urusan pemerolehan, mengurus dan memantau pelaburan dan mengurus urusan tunai 
  Kami memerlukan anda sekiranya anda menjalankan fungsi-fungsi berikut: pengamal HR, kewangan, jurutera harta benda, pustakawan, IT, keselamatan siber, komunikasi korporat, penulis, kesetiausahaan atau yang berkaitan
NILAI KAMI

Kami menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berikut setiap hari:

BERTANGGUNG JAWAB
(berintegriti, bersemangat, profesionalisme, bertanggungjawab)

PROAKTIF
(progresif, dinamik, berfikiran jauh)

INKLUSIF
(hormat, rendah hati, kolaboratif, kerja berpasukan)

KOMITED
(berdedikasi, minat yang mendalam)
1
KAMI MENGAMBIL BERAT AKAN PEMBANGUNAN ANDA

Latihan dan Pembangunan

Kami memperakui bahawa pembelajaran adalah satu kelebihan persaingan dan kami komited untuk membantu warga kerja kami mencapai potensi penuh mereka.

Kami menawarkan:
 • Sokongan latihan berterusan kepada warga kerja kami untuk membantu mereka dalam tugas harian
 • Sokongan kewangan untuk membolehkan warga kerja kami memenuhi impian akademik mereka sambil bekerja dengan SC
 • Anugerah untuk mengiktiraf idea kreatif mereka agar sentiasa menambah baik proses dalaman

2

KAMI PRIHATIN TERHADAP WARGA KERJA KAMI

Manfaat dan Pampasan

Kami percaya bahawa sokongan peribadi dan professional terhadap warga kerja adalah cara terbaik untuk memahami dan memberi galakan kepada mereka. Kami menawarkan kepada warga kerja kami:
 • Perlindungan perubatan dan pergigian menyeluruh untuk kakitangan dan tanggungannya
 • Manfaat menarik meliputi skim persaraan, pinjaman, subsidi faedah, tajaan dan biasiswa pendidikan 
 • Persekitaran kerja yang kondusif serta kafeteria yang moden 
 • Keseimbangan kehidupan-kerja melalui aturan kerja yang fleksibel, amalan bekerja dari rumah dan pusat penjagaan anak kakitangan
HANTARKAN PERMOHONAN ANDA KEPADA KAMI HARI INI
PERMOHONAN DAN PROSES PEMILIHAN KAMI

 1. Anda perlu mengisi borang permohonan dalam talian di https://careersatsc.seccom.com.my/career/ dan muat naik CV terbaharu anda bersama dengan transkrip dan sijil akademik ke dalam sistem untuk melengkapkan permohonan anda 
 2. Disebabkan oleh jumlah permohonan yang banyak, hanya calon yang disenarai pendek sahaja akan dimaklumkan sama ada melalui emel atau panggilan telefon 
 3. Anda dikehendaki melalui tiga pusingan proses pemilihan:
  • Temuduga bersemuka 
  • Penilaian psikometrik dalam talian 
  • Penilaian psikometrik di lokasi temuduga

Untuk permohon yang berjaya:
 1. Anda akan dijemput untuk menjalani pemeriksaan kesihatan pra-penggajian dan disahkan layak untuk diambil bekerja oleh perunding perubatan kami
 2. Anda perlu mengemukakan dua surat rujukan untuk pertimbangan kami
  • Surat rujukan profesional 
  • Surat rujukan peribadi 
 3. Surat tawaran akan dikeluarkan selepas syarat-syarat (a) dan (b) masing-masing dipenuhi
 4. Anda perlu menyatakan penerimaan tawaran dalam tempoh 10 hari bekerja, jika tidak tawaran akan terbatal. Peluang akan diberikan kepada calon layak yang lain. 
Tips Berguna untuk Temuduga/Apa yang Perlu Dijangka

 • Beri tumpuan kepada resume anda 
 • Nyatakan dengan jelas dan teliti semua tarikh-tarikh penting dalam CV anda, contoh tahun anda menamatkan pengajian, tarikh mula dan tarikh akhir setiap pekerjaan, pembabitan dalam projek, pencapaian utama, dll.
 • Resume yang terlalu panjang tidak semestinya lebih baik 
 • Luangkan masa untuk menulis resume anda dengan cara tersendiri, kerana ia adalah mengenai diri anda dan pencapaian anda 
 • Masukkan maklumat terkini untuk membolehkan anda dihubungi 
 • Selain daripada pencapaian akademik dan kerjaya, nyatakan juga aktiviti ko-kurikulum, projek, pembabitan CSR, atau pencapaian anda yang lain ketika ditemuduga, jadilah diri sendiri dan pastikan anda dalam keadaan selesa untuk melancarkan perbualan
 • Bawa bersama sijil dan transkrip asal untuk kami sahkan pencapaian anda 
SOALAN LAZIM
Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup