Pelaporan Pemberian Kebenaran Dan Pelesenan
Perisian ComRep Client boleh digunakan untuk menghasilkan dokumen XBRL bagi laporan berkala yang disenaraikan dalam jadual di bawah. Poin entri taksonomi dalam SC XBRL Taxo Pack v1.0 (www.sc.com.myxbrltaxonomyrepscald) turut disediakan sebagai rujukan.

Laporan

Kekerapan Tempoh Bertenang Manual Pelaporan Poin Entri
1. Borang 6A

H

7 hari perniagaan

Tidak berkenaan

scm-al02hcpe_2018-03-31_full_entry_point.xsd
2. Wakil Pemasaran

M

5 hari perniagaan

Tidak berkenaan

scm-al01mmr_2018-03-31_full_entry_point.xsd
HUBUNGI KAMI
HOTLINE: +603-6204 8000
PAUTAN BERKAITAN
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia    |    Hubungi Kami    |    Penolak Tuntutan    |    Paparan laman yang lebih baik menggunakan Internet Explorer 11 dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup