Pelaporan Pemberian Kebenaran Dan Pelesenan
Perisian ComRep Client boleh digunakan untuk menghasilkan dokumen XBRL bagi laporan berkala yang disenaraikan dalam jadual di bawah. Poin entri taksonomi dalam SC XBRL Taxo Pack v1.0 (www.sc.com.myxbrltaxonomyrepscald) turut disediakan sebagai rujukan.

Laporan

Kekerapan Tempoh Bertenang Manual Pelaporan Poin Entri
1. Borang 6A

H

7 hari perniagaan

Tidak berkenaan

scm-al02hcpe_2018-03-31_full_entry_point.xsd
2. Wakil Pemasaran

M

5 hari perniagaan

Tidak berkenaan

scm-al01mmr_2018-03-31_full_entry_point.xsd
Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup