Pelaporan Seasoned Corporate Bond/Sukuk
The ComRep Client tool can be used to generate the XBRL instance documents of the periodic reports listed in the table below. The taxonomy entry points in the SC XBRL Taxo Pack v1.0 (www.sc.com.my\xbrl\taxonomy\rep\sc\mnp\) are also provided for reference.

Reports

Frequency Grace Period Reporting Manual Entry Point

Seasoned Bond

1.

Declaration By Eligible Distributor (Initial Notification)

AH

7 business days

pdf

scm-mnp01ahsnb_2018-03-31_full_entry_point.xsd

2.

Declaration By Eligible Distributor (Post-Distribution Notification Of Any Additional Seasoned Corporate Bonds Or Sukuk)

Q

7 business days

scm-mnp02qsnb_2018-03-31_full_entry_point.xsd

3.

Quarterly Reporting

Q

7 business days

scm-mnp03qsnb_2018-03-31_full_entry_point.xsd

4.

Notification On Non-Eligibility Of Seasoned Corporate Bonds Or Sukuk

AH

7 business days

scm-mnp04ahsnb_2018-03-31_full_entry_point.xsd

5.

Notification To Cease Distribution Of Seasoned Corporate Bonds Or Sukuk

AH

7 business days

scm-mnp05ahsnb_2018-03-31_full_entry_point.xsd

6.

4th Quarter Declaration by Eligible Distributor

A

7 business days

scm-mnp06asnb_2018-03-31_full_entry_point.xsd

Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup