Pengunguman AOB Mengenai Pemeriksaan dan Pendaftaran

2 April 2020

Kesan Pandemik Covid-19 terhadap Pelaporan Kewangan Entiti Kepentingan Awam
Rakan Urusan yang dihormati,

Lembaga Pemantauan Audit Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (AOB) menyedari kesulitan yang dihadapi oleh firma audit berikutan wabak COVID-19 serta Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang telah berkuat kuasa dari 18 Mac 2020 sehingga 14 April 2020. Bagi meringankan cabaran yang dihadapi oleh firma anda dan memudahkan perancangan, AOB telah mengambil keputusan seperti berikut:

  1. Pemeriksaan firma akan ditangguhkan dan hanya akan diteruskan selepas 15 Mei 2020.
  2. Segala penyerahan kemas kini serta pelaksanaan dan penyempurnaan pelan tindakan pemulihan Firma masing-masing bagi suku tahun yang berakhir 31 Mac 2020 akan dilanjutkan untuk digabungkan dan dikemukakan bersama dengan penyerahan pengemaskinian suku tahun yang berakhir 30 Jun 2020.
  3. Pembayaran fi pendaftaran yang perlu dibayar antara 18 Mac 2020 hingga 30 Jun 2020 dilanjutkan dan dibayar dalam jangka masa 7 hari bermula dari 1 Julai 2020. Sila ambil perhatian bahawa notis ini menggantikan komunikasi automatik melalui ARAS pada tarikh akhir pembayaran.

Kami juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan bahawa, seperti yang dimohon, sebarang pembayaran pada masa hadapan boleh dilakukan secara dalam talian ke dalam akaun berikut:

Nama Akaun

:

Audit Oversight Board

No. Akaun

:

514329136304

Alamat Pejabat

:

No.3 Persiaran Bukit Kiara
Bukit Kiara
50490 Kuala Lumpur

Bank dan Cawangan

:

Malayan Banking Bhd
Bukit Damansara SSC
Jalan Semantan
50490 Kuala Lumpur

Kod Cawangan

:

27-64324

No Rujukan

:

A1369(sebagai ganti nombor pendaftaran syarikat jika perlu)

Sila lengkapkan borang yang telah dilampirkan bersama e-mel dengan resit penerimaan pemindahan secara talian ke [email protected]
Di samping itu, AOB akan menangguhkan pelaksanaan pelaporan ketelusan audit bagi firma tertentu yang memenuhi kriteria yang ditetapkan seperti yang terkandung dalam AOB Alert bertarikh 14 Ogos 2019 kepada tahun yang selepasnya. Oleh yang demikian, perubahan berikut telah dilaksanakan bagi meneruskan penangguhan ini:

  1. Tempoh pelaporan bagi laporan ketelusan audit pertama adalah untuk tahun fiskal yang berakhir pada atau selepas 31 Disember 2020 (bukan 31 Disember 2019); dan
  2. Peruntukan peralihan yang telah dimaklumkan pada 14 Ogos 2019 masih boleh digunakan untuk laporan ketelusan yang dikeluarkan oleh firma audit pada tahun 2021.

Walau bagaimanapun, penggunaan awal bagi keperluan laporan ketelusan seperti di atas dan pengeluaran laporan ketelusan adalah digalakkan.

AOB berharap agar langkah-langkah di atas akan membolehkan firma-firma yang terlibat untuk memberi perhatian yang lebih baik dan sumber untuk menangani pelbagai cabaran audit yang dihadapi disebabkan oleh penularan wabak COVID-19. Dalam situasi yang tidak pernah berlaku ini, firma audit diingatkan untuk terus mematuhi piawaian yang berkaitan demi memastikan kualiti audit.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan mengenai kenyataan diatas, sila e-mel [email protected]

LEMBAGA PEMANTAUAN AUDIT
HUBUNGI KAMI
HOTLINE: +603-6204 8000
PAUTAN BERKAITAN
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia    |    Hubungi Kami    |    Penolak Tuntutan    |    Paparan laman yang lebih baik menggunakan Internet Explorer 11 dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup