Senarai Pengantara Berlesen
Carian Pengantara dan Wakil Peniaga Berlesen
Senarai Wakil Pemasaran mengikut Individu
Senarai Pengantara Pasaran Modal Berlesen Antara Tahun 1993 hingga 1997 (pra-CMSA)
Syarikat Berdaftar
Untuk Senarai syarikat yang berdaftar, sila rujuk kepada senarai di bawah:
Senarai Syarikat Pengurusan Ekuiti Swasta Berdaftar
Senarai Syarikat Pengurusan Modal Teroka Berdaftar
(Nota: Anda memerlukan Acrobat Reader untuk membuka fail pdf ini. Sekiranya anda tidak mempunyai Acrobat Reader, anda boleh memuat turunnya dahulu)
Penolak Tuntutan
Halaman ini mengandungi pangkalan data mengenai maklumat am dan status wakil peniaga, syarikat dan individu yang masih atau sebelum ini dilesenkan atau didaftarkan dengan SC.

Maklumat yang disiarkan ini adalah menurut Seksyn 77 dan 79 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 bagi membolehkan orang ramai memastikan bahawa mereka berurusan dengan individu yang berlesen atau berdaftar berkaitan dengan mana-mana aktiviti yang dikawal selia.

Daftar Awam Pemegang Lesen tersebut mengandungi maklumat kemas kini berdasarkan pengetahuan SC. SC tidak bertanggungjawab bagi mana-mana kesilapan atau penangguhan dalam kandungan, atau bagi mana-mana tindakan diambil yang bergantung dengan maklumat tersebut.

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi 603-6204 8000 (ketika waktu pejabat) atau e-mel ke [email protected] untuk maklumat lanjut.
Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup