Semakan/Rayuan
Individu yang ingin: 
  1. Memohon semakan keputusan oleh Suruhanjaya di bawah seksyen 80(1) atau 364 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007, atau seksyen 146 Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993; atau
  2. Rayuan terhadap keputusan oleh Lembaga Pemantauan Audit bawah seksyen 31ZB Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993, 
boleh menulis kepada Setiausaha Suruhanjaya Sekuriti, dan memasukkan dalam permohonan bertulis itu sebab-sebab bagi semakan/rayuan.

Sila alamatkan semua permohonan untuk semakan/rayuan kepada:

Setiausaha Suruhanjaya/
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia
No 3, Persiaran Bukit Kiara
Bukit Kiara
50490 Kuala Lumpur
Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup