Penyelesaian Kawal Selia pada 2016
Penyelesaian Pengawalseliaan bersama Teng Choon Kwang dan Tan Boon Hwa

Pada 15 Mac 2016, Teng Choon Kwang dan Tan Boon Hwa mencapau penyelesaian dengan SC berjumlah RM293,502 apabila mereka bersetuju tanpa pengakuan atau penafian liabiliti untuk menyelesaikan cadangan tuntutan oleh SC terhadap mereka kerana dagangan orang dalam saham Inti Universal Holdings Bhd (Inti) antara 13 September dan 18 September 2007, yang bertentangan dengan seksyen 89E(2) SIA. Maklumat dalaman tersebut adalah berkaitan dengan cadangan daripada Laureate Education, Inc. untuk memperolehi kepentingan kawalan dalam Inti dengan agregat pembayaran bagi pembelian berjumlah RM126.6 juta, iaitu RM1.20 sesaham Inti. Maklumat ini kemudiannya dinyatakan dalam pengumuman oleh Inti kepada Bursa Malaysia pada 19 September 2007.
Penyelesaian ini dicapai berikutan pemfailan Penyata Tuntutan SC terhadap Teng dan Tan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 30 Disember 2015 menurut kuasa penguatkuasaan sivilnya di bawah undang-undang sekuriti, di mana jumlah yang perlu mereka bayar adalah bersamaan dengan tiga kali perbezaan antara harga saham telah diperolehi dengan harga saham yang sepatutnya diperolehi ketika pemerolehan, sekiranya maklumat tersebut boleh didapati secara umum.  Wang yang diperolehi akan digunakan mengikut seksyen 90A(7) SIA.

Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup