Penyelesaian Kawal Selia pada 2020

Penyelesaian Kawal Selia Bersama Tan Chuan Hock

Pada 16.6.2020, Tan Chuan Hock (Tan CH) mengadakan persetujuan penyelesaian dengan SC apabila dia bersetuju untuk menyelesaikan tuntutan yang dicadangkan oleh SC ke atasnya kerana dagangan dalaman saham HPI Resources Bhd (HPI) ) sementara memiliki maklumat dalaman berkaitan dengan pemerolehan HPI oleh Oji Paper Co. Ltd seperti yang diumumkan oleh HPI pada 15.6.2011.

Tan CH didakwa memperoleh 250,000 saham HPI antara 27.1.2011 dan 14.3.2011, yang menyalahi seksyen 188 (2) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA).

Penyelesaian itu dicapai setelah surat permintaan yang dihantar oleh SC berdasarkan kepada kuasa penguatkuasaan sivilnya di bawah undang-undang sekuriti. Berdasarkan terma dan syarat berikut, Tan perlu:

 • membayar SC sejumlah RM1,250,995.50 yang bersamaan dengan tiga kali ganda harga di mana dia memperoleh saham tersebut dan harga di mana saham itu mungkin akan diperoleh ketika pemerolehan, jika maklumat telah tersedia umum (12 ansuran bulanan);
 • mengundur diri dari semua jawatan pengarah di syarikat tersenarai awam di Bursa Malaysia dalam masa empat belas (14) hari dari tarikh Perjanjian Penyelesaian dan berjanji untuk tidak menjadi Ketua Pegawai Eksekutif atau pengarah atau tidak terlibat dalam pengurusan, baik secara langsung atau tidak langsung, dari mana-mana syarikat tersenarai awam di Bursa Malaysia untuk tempoh masa lima (5) tahun dari tarikh Perjanjian Penyelesaian; dan
 • memberikan keterangan saksi untuk SC (sekiranya timbul keperluan dan jika diminta) dalam prosiding terhadap individu yang membeli saham HPI dalam tempoh dari November 2010 hingga Mac 2011;
 • Penyelesaian ini dibuat tanpa pengakuan atau penolakan liabiliti

Penyelesaian Kawal Selia Bersama Chan Chor Ngiak

Pada 20 May 2020, Dato’ Albert Chan Chor Ngiak (“Dato’ Albert Chan mengadakan persetujuan penyelesaian dengan SC apabila dia bersetuju untuk menyelesaikan tuntutan yang dicadangkan oleh SC ke atasnya kerana dagangan dalaman saham HPI Resources Bhd (HPI) sementara memiliki maklumat dalaman mengenai pemerolehan HPI oleh Oji Paper Co. Ltd seperti yang diumumkah HPI pada 15 Jun 2011.

Dato ’Albert Chan didakwa telah memperoleh 31,000 saham HPI antara 26 November 2010 dan 24 Februari 2011, yang menyalahi seksyen 188 (2) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007.

Penyelesaian itu dicapai setelah surat permintaan yang dihantar oleh SC berdasarkan kepada kuasa penguatkuasaan sivilnya di bawah undang-undang sekuriti. Dato’ Albert Chan perlu:

 • membayar SC sejumlah RM182,610.00 yang bersamaan dengan tiga kali ganda harga di mana dia memperoleh saham tersebut dan harga di mana saham itu mungkin akan diperoleh ketika pemerolehan, jika maklumat tersedia umum;
 • untuk menghentikan dagangan saham dan sekuriti mana-mana syarikat tersenarai awam di Bursa Malaysia untuk tempoh satu (1) tahun dari tarikh Perjanjian Penyelesaian bertarikh 15 Mei 2020 termasuk dan tidak terhad kepada saham dan sekuriti sedia ada dan masa depan yang dipegang dan / atau dipegang atas nama anda secara langsung dan tidak langsung di bawah mana-mana entiti, syarikat, organisasi, agensi, dan / atau dipegang oleh mana-mana ejen, pekerja, ahli gabungannya dengan cara apa pun; dan
 • adalah untuk memberikan keterangan saksi untuk SC (sekiranya timbul keperluan dan jika diminta) dalam prosiding terhadap individu yang membeli saham HPI dalam tempoh dari November 2010 hingga Mac 2011;
 • Penyelesaian ini dibuat tanpa pengakuan atau penolakan liabiliti

Penyelesaian Kawal Selia Bersama Dato' Gan Eng Kwong, Datin Irene Tan, Gricia Gan Mei Hoong, Thong Swe Chong, Yong Yoke Leng, Chan Chong Cheat @ Chan Chong Kiat, Chong Swee Choon, Lok Wen Huei dan Lee Pok Mun

Pada 14 April 2020, 9 individu mengadakan persetujuan penyelesaian dengan SC dalam jumlah RM6,214,872.79 apabila mereka bersetuju untuk menyelesaikan tuntutan bahawa SC bercadang untuk menentang mereka kerana manipulasi Reliance Pacific Bhd (RPB) antara 3 Oktober 2006 hingga 31 Oktober 2007, yang bertentangan dengan seksyen 84 (1) Akta Perindustrian Sekuriti 1983 dan seksyen 175 CMSA. Individu yang terlibat dalam aktiviti manipulasi tersebut adalah:

 • Dato' Gan Eng Kwong
 • Datin Irene Tan
 • Gricia Gan Mei Hoong

Penyelesaian Kawal Selia Dengan Lim Beng Guan

Pada 25 Februari 2020, Lim Beng Guan mengadakan penyelesaian kawal selia dengan SC apabila dia bersetuju untuk menyelesaikan tuntutan SC yang dicadangkan terhadapnya berhubung manipulasi saham Reliance Pacific Bhd (RPB). Tindakan itu adalah berkaitan dengan penglibatan Lim Beng Guan dalam menggambarkan dagangan aktif saham RPB secara menipu dan mengelirukan.

Untuk mengelakkan kelewatan dan perbelanjaan litigasi yang berpanjangan, semua pihak telah bersetuju untuk mencapai penyelesaian penuh dan muktamad tuntutan sivil oleh SC terhadap Lim Beng Guan mengikut terma dan syarat bahawa Lim Beng Guan membayar SC sebanyak RM150,00.00 yang merangkumi komisyen yang diperoleh dalam proses pelanggaran yang tersebut di atas.


Penyelesaian Kawal Selia Dengan Tan Young Tat, Soon Boon Hong dan Cheah Yau Cheong

Pada 3 Mac 2020, Tan Young Tat mengadakan penyelesaian kawal selia dengan SC apabila dia bersetuju untuk menyelesaikan tuntutan SC yang dicadangkan terhadapnya berhubung dagangan orang dalam saham DXN Holdings Bhd (DXN). Ketika memiliki maklumat dalaman berkaitan dengan penswastaan DXN pada masa material, Tan Young Tat telah didakwa:

 • memperoleh 1,291,900 saham DXN Holdings Bhd antara 18 Julai 2011 dan 5 September 2011, yang melanggar seksyen 188(2)(a) Akta Pasaran dan Perkhidmatan Modal 2007 (CMSA);
 • membolehkan Soon Boon Hong memperoleh 358,700 saham DXN antara 18 Julai 2011 hingga 5 September 2011, yang melanggar seksyen 188(2)(b) CMSA; dan
 • membolehkan Cheah Yau Cheong memperoleh 598,000 saham DXN antara 18 Julai 2011 hingga 5 September 2011, yang melanggar seksyen 188 (2) (b) CMSA.

Sebelum itu, pada 22 Januari 2020, Soon Boon Hong dan Cheah Yau Cheong juga telah mengadakan penyelesaian kawal selia dengan SC apabila mereka bersetuju untuk menyelesaikan tuntutan SC yang dicadangkan terhadap mereka berhubung dengan pemerolehan saham tersebut, menurut seksyen 201(5) CMSA.

Untuk mengelakkan kelewatan dan perbelanjaan litigasi yang berpanjangan, semua pihak telah bersetuju untuk mencapai penyelesaian penuh dan muktamad tuntutan sivil oleh SC terhadap mereka mengikut terma dan syarat berikut:

 • bahawa Tan Young Tat membayar SC sebanyak RM2,429,408.04 yang bersamaan tiga kali perbezaan antara harga ketika dia memperoleh dan membolehkan perolehan saham tersebut dengan harga yang mungkin telah diperolehi ketika pemerolehan itu, sekiranya maklumat itu tersedia secara umumnya;
 • bahawa Soon Boon Hong membayar SC sebanyak RM413,151.51 yang bersamaan tiga kali perbezaan antara harga ketika dia memperoleh saham tersebut dengan harga yang mungkin telah diperolehi ketika pemerolehan itu, sekiranya maklumat itu tersedia secara umumnya;
 • bahawa Cheah Yau Cheong membayar SC sebanyak RM574,145.25 yang bersamaan tiga kali perbezaan antara harga ketika dia memperoleh saham tersebut dengan harga yang mungkin telah diperolehi ketika pemerolehan itu, sekiranya maklumat itu tersedia secara umumnya; dan
 • penyelesaian tersebut dibuat tanpa penerimaan atau atau penolakan liabiliti.


Penyelesaian Kawal Selia Dengan Lee Kean Wei, Yap Soon Leong dan Yap Maow Jun

Pada 17 Februari 2020, individu-individu berikut mengadakan penyelesaian kawal selia dengan SC apabila mereka bersetuju untuk menyelesaikan tuntutan SC yang dicadangkan terhadap mereka berhubung dagangan orang dalam saham DXN Holdings Bhd (DXN):

 • Lee Kean Wei kerana menyampaikan maklumat dalaman mengenai penswastaan DXN pada masa material yang melanggar seksyen 188(3) Akta Pasaran dan Perkhidmatan Modal 2007 (CMSA) kepada Yap Soon Leong dan Yap Maow Jun, yang selepas itu memperoleh saham DXN.
 • Yap Soon Leong kerana memperoleh 230,000 saham DXN antara 18 Ogos 2011 dan 19 Ogos 2011 melalui akaun Fairfield Worldwide Consultants Corporation ketika memiliki maklumat dalaman yang melanggar seksyen 188(2)(a) CMSA.
 • Yap Soon Leong dan Yap Maow Jun kerana memperoleh 314,600 saham DXN antara 15 Ogos 2011 dan 18 Ogos 2011 melalui akaun Blue Diamond Enterprise Worldwide Limited ketika memiliki maklumat dalaman yang melanggar seksyen 188(2)(a) CMSA.

Untuk mengelakkan kelewatan dan perbelanjaan litigasi yang berpanjangan, semua pihak telah bersetuju untuk mencapai penyelesaian penuh dan muktamad tuntutan sivil oleh SC terhadap mereka mengikut terma dan syarat berikut:

 • Ketiga-tiga mereka secara bersama membayar SC sebanyak RM740,712.00 yang bersamaan dua kali perbezaan antara harga Yap Soon Leong dan Yap Maow Jun memperoleh saham dengan harga yang mungkin mereka perolehi/melupuskan ketika pemerolehan/pelupusan, sekiranya maklumat tersebut tersedia secara umumnya.
 • Penyelesaian tersebut dibuat tanpa penerimaan atau atau penolakan liabiliti.

 

HUBUNGI KAMI
HOTLINE: +603-6204 8000
PAUTAN BERKAITAN
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia    |    Hubungi Kami    |    Penolak Tuntutan    |    Paparan laman yang lebih baik menggunakan Internet Explorer 11 dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup