Tindakan Sivil pada 2015
Bil. Kesalahan Defendan Fakta Ringkas Kes
1.

Dagangan orang dalam [seksyen 89E(2) Akta Perindustrian Sekuriti 1983 (SIA)]

 • Teng Choon Kwang
 • Tan Boon Hwa

Pada 30 Disember 2015, SC memfailkan saman sivil terhadap Teng Choon Kwang dan Tan Boon Hwa. SC memohon, antara lain:

 • Satu pengisytiharan bahawa Teng Choon Kwang dan Tan Boon Hwa telah terlibat dalam dagangan orang dalam untuk saham Inti Universal Holdings Bhd di antara 13 September 2007 dan 18 September 2007;
 • Bayaran sebanyak RM293,502.00 yang bersamaan dengan tiga kali ganda RM97,834.00 yang merupakan perbezaan antara harga ketika saham diperolehi oleh Teng Choon Kwang dan Tan Boon Hwa dengan harga saham yang sepatutnya diperoleh pada waktu pemerolehan, sekiranya maklumat material bukan awam tersebut tersedia secara umum;
 • Penalti sivil sebanyak RM1,000,000 bagi pelanggaran seksyen 89E(2) SIA;
 • Perintah yang menghalang Teng Choon Kwang dan Tan Boon Hwa daripada menjadi pengarah mana-mana syarikat awam tesenarai bagi tempoh 5 tahun;
 • Faedah;
 • Kos.
2.

Dagangan orang dalam
[seksyen 188(2) Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA)]

 • Chan Soon Huat

Pada 27 Mei 2015, SC memfailkan saman sivil terhadap Chan Soon Huat. SC memohon, antara lain:

 • Satu pengisytiharan bahawa Chan Soon Huat telah terlibat dalam dagangan orang dalam berhubung sekuriti WCT Bhd antara 30 Disember 2008 dan 5 Januari 2009;
 • Bayaran berjumlah RM3,238,760.55 yang bersamaan dengan tiga kali ganda RM1,079,586.85 yang merupakan perbezaan antara harga ketika sekuriti itu dijual oleh Chan Soon Huat dan harga sekuriti yang sepatutnya dijual, sekiranya maklumat material bukan awam tersebut tersedia secara umum;
 • Penalti sivil sebanyak RM1,000,000 bagi pelanggaran seksyen 188(2) CMSA;
 • Perintah yang menghalang Chan Soon Huat daripada menjadi pengarah mana-mana syarikat awam tesenarai bagi tempoh 5 tahun;
 • Faedah;
 • Kos.

 

Dagangan orang dalam
[seksyen  188(2)
& seksyen 188(3) CMSA]
 • Goh Chin Liong
 • Leong Ah Chai

Pada 26 May 2015, memfailkan saman sivil terhadap Goh Chin Liong dan Leong Ah Chai. SC memohon, antara lain:

 • Satu pengisytiharan bahawa Goh Ching Liong telah memaklumkan satu maklumat material bukan awam kepada Leong Ah Chai yang kemudiannya telah menjual sekuriti WCT Bhd tersebut antara 2 Januari 2009 dan 5 Januari 2009;
 • Satu pengisytiharan bahawa Leong Ah Chai telah terlibat dalam dagangan orang dalam berhubung sekuriti WCT Bhd antara 2 Januari 2009 dan 5 Januari 2009;
 • Bayaran berjumlah RM2,542,184.70 daripada setiap seorang defendan, yang bersamaan dengan tiga kali ganda RM847,394.90 yang merupakan perbezaan antara harga ketika sekuriti itu dijual oleh Leong Ah Chai dan harga sekuriti yang sepatutnya dijual, sekiranya maklumat material bukan awam tersebut tersedia secara umum;
 • Penalti sivil sebanyak RM1,000,000 terhadap Goh Chin Liong bagi pelanggaran seksyen 188(3) CMSA;
 • Penalti sivil sebanyak RM1,000,000 terhadap Leong Ah Chai bagi pelanggaran seksyen 188(2) CMSA;
 • Perintah yang menghalang setiap defendan daripada menjadi pengarah mana-mana syarikat awam tesenarai bagi tempoh 5 tahun;
 • Faedah;
 • Kos.
Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup