Perlesenan

Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA) membatalkan Akta Perindustrian Sekuriti 1983 dan Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993 (FIA). CMSA yang berkuat kuasa pada 28 September 2007 memperkenalkan rejim pelesenan tunggal bagi pengantara pasaran modal. Di bawah rejim ini, pengantara pasaran modal hanya perlu satu lesen untuk menjalankan perniagaan dalam mana-mana satu atau lebih aktiviti yang dikawal selia berikut:

 • Berurus niaga dalam sekuriti; 
 • Berurus niaga dalam derivatif; 
 • Pengurusan dana; 
 • Berurus niaga dalam Skim Persaraan Swasta; 
 • Khidmat nasihat kewangan korporat; 
 • Khidmat nasihat pelaburan; dan 
 • Perancangan kewangan
Pelesenan memastikan tahap perlindungan pelabur yang mencukupi, termasuk menyediakan perlindungan yang mencukupi kepada pelabur daripada sebarang penipuan oleh pengantara pasaran atau masalah yang timbul daripada ketaksolvenan pengantara pasaran. Yang lebih penting, ia memberi keyakinan dalam kalangan pelabur bahawa organisasi dan individu yang berurusan dengan mereka akan melayan mereka secara adil dan adalah cekap, jujur dan kukuh dari segi kewangan.

Melalui kuasanya untuk mengeluarkan lesen, SC mengawal selia pasaran dengan memastikan kelayakan dan kesesuaian syarikat dan individu yang memohon lesen. Dalam mempertimbangkan sama ada seseorang calon adalah layak dan sesuai untuk dilesenkan, SC akan mengambil kira faktor-faktor berikut:
 • Kejujuran
 • Keupayaan untuk melaksanakan tugas seperti bertindak dengan cekap, jujur dan adil 
 • Status kewangan 
 • Reputasi, perwatakan, integriti kewangan dan kebolehpercayaan

Untuk maklumat lanjut, sila klik pautan di bawah:
HUBUNGI KAMI
HOTLINE: +603-6204 8000
PAUTAN BERKAITAN
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia    |    Hubungi Kami    |    Penolak Tuntutan    |    Paparan laman yang lebih baik menggunakan Internet Explorer 11 dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup