Direktori Pengurusan
Nama
Jawatan
Datuk Syed Zaid Albar
Pengerusi Eksekutif
Datuk Zainal Izlan Zainal Abidin
Timbalan Ketua Eksekutif
Jawatankuasa Eksekutif
Datuk Syed Zaid Albar 
Pengerusi
Datuk Zainal Izlan Zainal Abidin
Timbalan Ketua Eksekutif
Foo Lee Mei 
Pengarah Urusan
Chin Wei Min
Pengarah Eksekutif, Strategi Digital & Inovasi
Kamarudin Hashim 
Pengarah Eksekutif, Pengawasan Pasaran & Korporat
Salmah Bee Mohd Mydin 
Pengarah Eksekutif, Pembangunan Pasaran

Sharifatul Hanizah Said Ali

Pengarah Eksekutif, Pembangunan Pasaran Modal Islam

Dato’ Zain Azhari Mazlan

Pengarah Eksekutif, Kewangan Korporat & Pelaburan

Chee Fei Meng

Pengarah Eksekutif dan Ketua Kaunsel

Alex Ooi Thiam Poh

Pengarah Eksekutif dan Ketua, Pemantauan Audit

Yew Yee Tee

Pengarah Eksekutif, Pengawasan Pengantara & Dana
Pejabat Pengerusi
Foo Lee Mei
Pengarah Urusan
Allen Ng
Ketua Ekonomi, Penyelidikan & Analisis Ekonomi
Neetasha Rauf

Timbalan Pengarah, Hal Ehwal Antarabangsa

Suk Mun Yen

Timbalan Pengarah, Pegurusan Risiko Organisasi & Analisis Risiko

Fung Ru Huey

Pengurus Besar, Pengawalseliaan Pasaran

Mariena Abdul Malek 
Pengurus Besar, Hal Ehwal Korporat
Jimmy Tium Beng Teck 
Pengurus Besar, Audit Dalaman
Ong Toon Yeow 
Timbalan Pengurus Besar, Analisis Pasaran & Penyelidikan, Pejabat Pengerusi
Nadia Zainuddin
Timbalan Pengurus Besar, Tadbir Urus Korporat
P. Shanthi Palaniappan
Timbalan Pengurus Besar, Pematuhan Dalaman
Pemantauan Audit
Alex Ooi Thiam Poh 
Pengarah Eksekutif dan Ketua, Pemantauan Audit
Muhd Harith A. Bakar 
Pengurus Besar, Pemeriksaan
Pejabat Ketua Kaunsel
Chee Fei Meng
Pengarah Eksekutif dan Ketua Kaunsel
Anil Joshi Hari Chand
Timbalan Pengarah, Pembaharuan Undang-Undang
Tengku Ahmad Ruzhuar Tengku Ali
Pengurus Besar, Penasihat Undang-undang
Kelly Leong Shook Kheng
Pengurus Besar, Kaedah & Peraturan
Jawahar Ali Ameer Ali
Timbalan Pengurus Besar, Pejabat Pengguna & Pelabur
Pembangunan Pasaran
Salmah Bee Mohd Mydin 
Pengarah Eksekutif, Pembangunan Pasaran
Dr Wong Huei Ching 
Pengarah, Perancangan & Strategi Korporat
Shamim Fyaz Hajamaideen
Timbalan Pengarah, Pasaran & Produk
Pembangunan Pasaran Modal Islam
Sharifatul Hanizah Said Ali
Pengarah Eksekutif, Pembangunan Pasaran Modal Islam
Noraizat Shik Ahmad

Hamzil Mohamadan

Timbalan Pengarah, Pembangunan Produk ICM

Timbalan Pengurus Besar, Pengurusan Pihak Berkepentingan ICM

Kewangan Korporat & Pelaburan
Dato’ Zain Azhari Mazlan
Pengarah Eksekutif, Kewangan Korporat & Pelaburan
Azman Ahmad 
Timbalan Pengarah, Ekuti
Seri Izriana Melani Mohtar
Pengurus Besar, Pengambilalihan & Pecantuman
Stephanie Yew Szu Ling 
Pengurus Besar, Skim Pelaburan Terurus
Lorna Boey Giok Ai
Timbalan Pengurus Besar, Produk Pelaburan
Irene Chua 
Timbalan Pengurus Besar, Bon Korporat
Inovasi, Digital & Strategi
Chin Wei Min 
Pengarah Eksekutif, Strategi Digital & Inovasi
Ummi Kalsom Abdul Rahim
Pengurus Besar, Teknologi
Goh Yoon Hin
Pengurus Besar, Analitik
Sarbnedhan Singh Sandhu Gorumak S
Pengurus Besar, Keselamatan Siber
Azrina Azmel 
Timbalan Pengurus Besar, Digital
Penguatkuasaan
Roz Mawar Rozain 
Timbalan Pengarah, Pendakwaan & Penguatkuasaan Sivil
Sarah Asmat
Pengurus Besar, Penyiasatan
Vanitha Mahadevan
Pengurus Besar, Perancangan & Pengurusan Penguatkuasaan
Peer Mohamed Mohamed Ibrahim
Timbalan Pengurus Besar, Penyiasatan
Nor Zahrul Hayzraai Zainal
Timbalan Pengurus Besar, Penyiasatan
Pengawasan Pasaran & Korporat
Kamarudin Hashim 
Pengarah Eksekutif, Pengawasan Pasaran & Korporat
Kiran Kaur Gill
Timbalan Pengarah, Pemantauan Korporat
Shamsul Bahriah Shamsudin 
Timbalan Pengarah, Pengawasan Institusi
Muhammad Hakim Abdul Hamid
Timbalan Pengarah, Pendapatan Tetap
Ivan Chan Choong Hau 
Timbalan Pengarah, Pemantauan Pasaran
Pengawasan Pengantara & Dana
Yew Yee Tee
Pengarah Eksekutif, Pengawasan Pengantara & Dana
Alina Osman
Pengurus Besar, Kumpulan Kewangan Utama
Ong Sheng En
Pengurus Besar, Kumpulan Kewangan Utama
Anthony David Fernandez 
Pengurus Besar, Pengantara
Sumber Manusia & Korporat
Meha Kasbun
Timbalan Pengarah, Sumber Manusia
Vignaswaran Kandiah 
Pengurus Besar, Kewangan & Pemerolehan
Razman Muhamad Redzuan 
Timbalan Pengurus Besar, Pengurusan Kemudahan & Perkhidmatan
Arief Amron Ariffin 
Penolong Pengurus Besar, Pengurusan Pengetahuan
Kemaskini terakhir: 20 Januari 2022
HUBUNGI KAMI
HOTLINE: +603-6204 8000
PAUTAN BERKAITAN
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia    |    Hubungi Kami    |    Penolak Tuntutan    |    Paparan laman yang lebih baik menggunakan Internet Explorer 11 dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup