Penyata, Statistik dan Aktiviti

Ahli Lembaga Pengarah, Pasukan Eksekutif, Majlis Penasihat Syariah dan Struktur Organisasi pada 31 Disember 2021

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) merupakan badan
berkanun yang ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya
Sekuriti Malaysia 1993 (SCMA) untuk mengawal selia
dan membangunkan pasaran modal Malaysia. 

Related Links
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia | Hubungi Kami | Penolak Tuntutan | Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Follow us on:
Ooops!
Generic Popup