Pasaran Ekuiti dan Infrastruktur

Pada 2022, kadar volatiliti global sebahagian besarnya dipengaruhi oleh peningkatan risiko kemelesetan, kadar faedah yang lebih tinggi, penyekatan koronavirus yang ketat di China dan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine. Selaras dengan pasaran global, pasaran domestik juga terjejas apabila FBMKLCI mencatatkan penurunan tahunan sebanyak -4.60% (Carta 1) mengakhiri 2022 pada nilai 1,495.49 mata. 

Purata jumlah dagangan harian dan nilai untuk 2022 menurun kepada 3.00 bilion unit dan RM2.18 bilion, masing-masing pada 2022 (Carta 2) (2021: jumlah dagangan dan nilai 5.85 bilion unit dan RM3.66 bilion masing-masing), walaupun negara telah memasuki fasa endemik dan pembukaan semula aktiviti ekonomi.

Tekanan inflasi global yang lebih tinggi, prospek pasaran ekuiti global yang lemah dan dasar monetari yang semakin ketat menjejaskan sentimen pasaran di tengah tengah penyertaan pelabur runcit tempatan dan asing yang positif pada 2022.

Penilaian FBMKLCI bertambah baik sedikit berbanding dengan kebanyakan pasaran pesat membangun serantau (Carta 3), di tengah-tengah jangkaan momentum pemulihan ekonomi yang lebih kukuh. 

Pemutus litar di seluruh pasaran dan dinamik serta had harga statik untuk ekuiti telah ditetapkan sebagai sebahagian daripada mekanisme pengurusan risiko untuk menangani volatiliti pasaran yang berlebihan. Pada tahun 2022, tiada pemutus litar dicetuskan.

Dana Jaminan Penjelasan Sekuriti dan Derivatif telah disediakan untuk menguruskan penyelesaian dagangan sekiranya terdapat pembayaran atau penghantaran yang mungkir. Sejak penubuhannya, tiada kemungkiran dana jaminan penjelasan dicatatkan.


1A two-year average covering average daily trading between 2020 and 2021.
2Skor penilaian komposit terdiri daripada sama wajaran nisbah harga kepada nilai buku, nisbah harga kepada perolehan dan hasil dividen.

Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup