Pengantara Broker Saham

Broker saham dan bank pelaburan (IB) terus menepati keperluan minima kecukupan modal (nisbah kecukupan modal (CAR) sebanyak 1.20 kali; nisbah modal berwajaran risiko (RWCR) sebanyak 8.00%). Setakat Disember 2022, purata CAR broker saham berada pada tahap 13.47 kali, meningkat daripada 12.82 kali pada 2021, manakala purata IB RWCR meningkat kepada 38.76% (setakat Disember 2022) daripada 37.35% pada 2021.

Kawalan pengurusan risiko pengantara broker saham cukup teguh untuk menguruskan pendedahan risiko kredit yang timbul daripada pembiayaan margin. Nisbah perlindungan cagaran setakat Disember 2022 berada pada tahap 3.28 kali (2021: 3.53 kali), berbanding dengan tahap minimum yang diperlukan sebanyak 1.30 kali.

Secara keseluruhannya, pengantara broker saham berupaya mengurus kedudukan kecairan masing-masing secara berhemah dan secukupnya.

Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup