Dana-Dana (Pemberian Kuasa Yang DiPercepatkan)
Prospektus yang dipamerkan di sini adalah bagi tempoh lima (5) hari bekerja. Prospektus tersebut belum didaftarkan dengan SC dan adalah hanya untuk dikomen oleh orang ramai.
PROSPEKTUS INI TIDAK BOLEH DIGUNAKAN UNTUK MEMBUAT MANA-MANA KEPUTUSAN PELABURAN.
Unit-unit yang ditawarkan dan permohonan bagi unit-unit tidak boleh diterima sehingga prospektus didaftarkan oleh SC.
Prospektus bagi Dana Tidak Tersenarai yang Dibenarkan di bawah Proses Pemberian Kebenaran yang Dipercepatkan

Nama Dana

Syarikat Pengurusan Unit Amanah

Pemegang Amanah

Tarikh Akhir Pendedahan

-

-

-

-

Nota: Permohonan untuk menawarkan unit-unit di bawah seksyen 212 CMSA telah dikemukakan kepada SC. Permohonan dan prospektus sedang disemak oleh SC.
HUBUNGI KAMI
HOTLINE: +603-6204 8000
PAUTAN BERKAITAN
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia    |    Hubungi Kami    |    Penolak Tuntutan    |    Paparan laman yang lebih baik menggunakan Internet Explorer 11 dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup