Dana-Dana (Pemberian Kuasa Yang DiPercepatkan)
Prospektus yang dipamerkan di sini adalah bagi tempoh lima (5) hari bekerja. Prospektus tersebut belum didaftarkan dengan SC dan adalah hanya untuk dikomen oleh orang ramai.
PROSPEKTUS INI TIDAK BOLEH DIGUNAKAN UNTUK MEMBUAT MANA-MANA KEPUTUSAN PELABURAN.
Unit-unit yang ditawarkan dan permohonan bagi unit-unit tidak boleh diterima sehingga prospektus didaftarkan oleh SC.
Prospektus bagi Dana Tidak Tersenarai yang Dibenarkan di bawah Proses Pemberian Kebenaran yang Dipercepatkan

Nama Dana

Syarikat Pengurusan Unit Amanah

Pemegang Amanah

Tarikh Akhir Pendedahan

- - - -
Nota: Permohonan untuk menawarkan unit-unit di bawah seksyen 212 CMSA telah dikemukakan kepada SC. Permohonan dan prospektus sedang disemak oleh SC.
Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup