SC Perkenal Inisiatif berkaitan Digital bagi Memperkukuh Pasaran Modal

Langkah-langkah Bantu Tangani Keperluan Pembiayaan PKS dan Syarikat Peringkat Pertengahan

Kuala Lumpur, 31 Oktober 2022

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) hari ini mengumumkan inisiatif baharu berkaitan digital bagi merangsang pertumbuhan pasaran modal dan membantu menyokong pemulihan ekonomi negara.

Inisiatif tersebut akan membuka ruang untuk liberalisasi selanjutnya dalam pasaran modal dan membolehkan Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (MSME) dan Syarikat Peringkat Pertengahan (MTC) mendapatkan akses yang lebih baik dalam pembiayaan bagi mengembangkan perniagaan mereka.

Inisiatif baharu itu termasuk membuka pasaran pembiayaan alternatif kepada peserta baharu bagi menampung permintaan yang semakin meningkat oleh PKS dan MTC.

Pengerusi SC Dato’ Seri Dr. Awang Adek Hussin berkata, sokongan perjalanan pemulihan pasca pandemik PKS dan MTC dari segi keperluan pembiayaan mereka, serta inovasi berterusan dan potensi pertumbuhan mereka adalah amat penting. MSME dan MTC secara kolektifnya menyumbang lebih separuh daripada KDNK negara dan penting kepada pertumbuhan masa depan dan kemampanan ekonomi Malaysia.

“Pendigitalan pasaran merupakan keutamaan utama SC agar peserta pasaran dapat menyesuaikan diri dengan trend digital dan menggunakan teknologi yang akan menggalakkan inovasi dengan model perniagaan dan produk/perkhidmatan baharu, termasuk meluaskan akses kepada pembiayaan berasaskan pasaran dengan lebih cekap,” katanya pada sidang akhbar untuk mengumumkan empat inisiatif baharu.

Empat inisiatif tersebut ialah:

 1. Meningkatkan Akses MSME kepada Pembiayaan
  Sejak pengenalan rangka kerja kawal selia untuk platform pembiayaan alternatif seperti pendanaan ramai ekuiti (ECF) dan pembiayaan antara rakan setara (pembiayaan P2P), inovasi berasaskan pasaran ini telah meluaskan akses kepada modal untuk PKS dan perniagaan baharu yang inovatif.

  Sehingga Jun 2022, sejumlah RM3.5 bilion modal telah dikumpul melalui 41,000 kempen oleh lebih 5,400 PKS sejak rangka kerja itu dimulakan.

  Untuk memanfaatkan lagi potensi platform pendanaan ECF dan pembiayaan P2P, SC akan membuka permohonan baharu untuk perkara berikut:

  1. Pendaftaran pengendali pasaran ECF dan P2P baharu dengan penyelesaian dan cadangan nilai Syariah
   Inisiatif ini akan memangkin inovasi dalam penawaran Syariah untuk memudahkan lagi akses kepada keperluan pembiayaan PKS melalui platform digital alternatif penjanaan dana. Berdasarkan program pemecutan teknologi kewangan Islam (FIKRA) SC, langkah ini juga akan meningkatkan ekosistem teknologi kewangan Islam dan mengukuhkan lagi cadangan pasaran modal Islam. Ia juga bertujuan untuk memupuk pertumbuhan PKS dalam ekonomi halal sambil memberikan akses yang lebih luas kepada pelaburan untuk semua peserta pasaran modal.
  2. Pendaftaran pengendali P2P baharu yang memberi tumpuan kepada penawaran instrumen pembiayaan berasaskan hutang oleh MTC dan syarikat lain yang lebih besar.
   Pasaran modal memainkan peranan penting dalam menawarkan penyelesaian pembiayaan yang disesuaikan dan berkesan untuk memangkin pertumbuhan syarikat pada setiap peringkat pembangunan mereka. Langkah ini kini akan membolehkan MTC mendapatkan pembiayaan berasaskan hutang terus daripada pelabur, sambil mengurangkan bilangan pengantara yang terlibat dalam proses itu.

   Sebahagian besar MTC membiayai pertumbuhan perniagaan mereka dengan sendiri, terutamanya kerana mereka telah mengatasi saluran pembiayaan sedia ada untuk PKS tetapi masih terlalu kecil untuk pasaran awam tradisional.

 2. Menggalakkan inovasi dan membina keupayaan melalui pendigitalan
  Ke arah menggalakkan dan memudahkan transformasi digital pasaran modal yang lebih besar dan pantas, SC bergerak ke hadapan dengan agenda digitalnya untuk meningkatkan penyertaan pelabur dan membangunkan ekosistem pasaran modal yang lebih sinergi. SC akan memperkenalkan inisiatif berikut:
  1. Pendaftaran Pengendali Pasaran yang Diiktiraf-Pertukaran Aset Digital (RMO-DAX) baharu untuk memudahkan pelaburan aset digital terkawal
   Memandangkan pelaburan dalam aset alternatif semakin meningkat, SC terus mempromosikan inovasi yang bertanggungjawab dalam ruang aset digital, sambil memastikan perlindungan yang mencukupi bagi kepentingan pelabur. Inisiatif ini membolehkan pelaburan melalui saluran terkawal dan memudahkan kemasukan platform dengan cadangan nilai yang berbeza.

   Pada masa ini, terdapat hanya empat pengendali RMO-DAX yang berdaftar dengan SC. Membenarkan lebih ramai pemain untuk memasuki pasaran akan meningkatkan kerancakan pasaran modal dengan meluaskan bilangan dan jenis platform pertukaran yang tersedia untuk pelabur melabur, yang juga selamat dan terjamin.

  2. Penubuhan Dana Inovasi Digital (DIGID) berjumlah RM30 juta untuk menggalakkan pendigitalan pasaran modal
   Menyedari peranan utama yang dimainkan oleh pengantara pasaran modal dalam evolusi pasaran modal digital dan untuk melabur dalam pertumbuhan masa depan industri, DIGID akan membiayai bersama projek-projek inovatif yang menggunakan teknologi untuk membolehkan cadangan baharu dan kompetitif untuk pasaran modal Malaysia.

   DIGID menyasar untuk menggalakkan pemain pasaran modal yang lebih kecil mengguna pakai penyelesaian digital yang inovatif dan pembangunan penyelesaian yang memberi kesan kepada aktiviti penjanaan modal dan pelaburan.

   Pihak yang berminat dijemput untuk mengemukakan permohonan mereka mulai 1 Januari 2023. Calon yang berjaya akan menerima pembiayaan secara bayaran balik selepas memenuhi penyerahan pencapaian yang telah dipersetujui. Jumlah pembiayaan akan menampung sehingga 70% daripada perbelanjaan kelayakan yang diluluskan, dihadkan pada RM500,000 setiap projek.

Pihak yang berminat dijemput untuk berhubung dengan SC dalam permohonan untuk platform digital – ECF, P2P dan DAX - mulai 1 November 2022. Garis panduan dan borang yang dikemas kini disediakan mulai 15 November 2022.

Maklumat mengenai langkah baharu, termasuk garis panduan dan borang permohonan, akan dikemas kini di laman web SC. Pihak yang berminat boleh merujuk laman web SC dan pengumuman secara berkala.

SURUHANJAYA SEKURITI MALAYSIA

Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup