Pengurusan Kanan
Foo Lee Mei 
Pengarah Urusan
Chin Wei Min
Pengarah Eksekutif, Strategi Digital & Inovasi
Kamarudin Hashim
Pengarah Eksekutif, Pengawasan Pasaran & Korporat
Salmah Bee Mohd Mydin 
Pengarah Eksekutif, Pembangunan Pasaran
Sharifatul Hanizah Said Ali
Pengarah Eksekutif, Pembangunan Pasaran Modal Islam
Dato’ Zain Azhari Mazlan
Pengarah Eksekutif, Kewangan Korporat & Pelaburan
Chee Fei Meng
Pengarah Eksekutif dan Ketua Kaunsel
Alex Ooi Thiam Poh
Pengarah Eksekutif dan Ketua, Pemantauan Audit
Yew Yee Tee
Pengarah Eksekutif, Pengawasan Pengantara & Dana
Dikemaskini: 9 November 2021
HUBUNGI KAMI
HOTLINE: +603-6204 8000
PAUTAN BERKAITAN
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia    |    Hubungi Kami    |    Penolak Tuntutan    |    Paparan laman yang lebih baik menggunakan Internet Explorer 11 dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup