Memperkasa Pelabur

Untuk memastikan pelabur berupaya membuat keputusan kewangan dan pelaburan bermaklumat, SC terus mengutamakan inisiatif pemerkasaan pelabur melalui program pendidikan pelabur. Ini termasuk penggunaan platform media sosial dengan lebih banyak untuk memaklumkan pelabur rentan tentang kemungkinan penipuan atau aktiviti tidak berlesen dan memperluas program mendekati pelabur agar lebih disasarkan kepada warga emas dan pelabur luar bandar.

 • Senarai Peringatan Pelabur

  Pada 2021, SC membuat 275 masukan baharu dalam Senarai Peringatan Pelabur SC, berbanding 134 masukan pada 2020, memberi amaran kepada orang ramai agar tidak berurusan atau melabur dalam aktiviti tidak berlesen dan skim penipuan. Ini diikuti dengan pengumuman media dan hantaran di saluran InvestSmart® dan media sosialnya untuk memastikan capaian yang lebih luas kepada orang ramai.

 • Menyekat laman web dan halaman media sosial
  SC, dengan bantuan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) telah menyekat 143 laman web yang didapati menjalankan aktiviti tidak berlesen, skim penipuan, dan menyalah guna nama dan logo SC. Selanjutnya, SC juga menerima bantuan daripada Facebook Malaysia untuk menyekat 35 akaun Facebook.
 • Tindakan bersasar ke atas khidmat nasihat pelaburan tidak berlesen
  Pada 2021, SC meletakkan 40 pengendali yang terdiri daripada entiti dan individu berkaitan, dalam Senarai Peringatan Pelabur kerana menjalankan perniagaan khidmat nasihat pelaburan tanpa lesen. Pada masa yang sama, SC juga mengarahkan 23 pengendali sedemikian untuk berhenti daripada menjalankan semua aktiviti berhubung khidmat nasihat pelaburan tidak berlesen.
 • Tingkah Laku dan Motivasi Pelabur
  Pada 2021, SC memuktamadkan kaji selidik pelabur yang ditumpukan kepada golongan belia untuk menilai tahap pengetahuan, tingkah laku dan motivasi dalam penglibatan mereka dalam pasaran modal. SC telah melantik Nielsen Company (M) Sdn Bhd untuk menjalankan kaji selidik tersebut bagi pihaknya.
 • Inisiatif Kesedaran InvestSmart® Mengenai Aktiviti Tidak Berlesen dan Skim Penipuan
  Inisiatif pemerkasaan pelabur SC, InvestSmart®, menjalankan pelbagai aktiviti untuk meningkatkan kecelikan pelaburan dan kesedaran mengenai aktiviti tidak berlesen dan skim penipuan kepada orang ramai. Ketika pandemik COVID-19 pada 2021, InvestSmart® terus menggunakan pelbagai alat digital dan dalam talian termasuk saluran media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube untuk mendekati rakyat Malaysia. Ini merangkumi peringatan dan panduan berkala mengenai gesaan untuk menjauhi aktiviti tidak berlesen dan skim penipuan.
  Pada tahun ini, SC mengambil bahagian dalam kempen #TakNakScam Facebook Malaysia yang diadakan bermula Julai hingga Oktober 2021, melibatkan sembilan institusi lain, termasuk PDRM dan Bursa Malaysia. Kempen tersebut dilancarkan pada 16 Julai 2021 dan berlangsung selama tiga bulan. Meningkatkan kesedaran mengenai aktiviti tidak berlesen dan skim penipuan kekal sebagai tumpuan utama InvestSmart® Fest 2021 Maya yang diadakan pada Oktober 2021, dengan tema, `#JagaDiri#JagaPelaburan’.
  Sempena InvestSmart® Fest Maya 2021, acara Pencarian Harta Karun ScamBuster 2021 secara Maya telah dianjurkan dengan hashtag #SayNoToScams untuk lebih lanjut meningkatkan kesedaran tentang penipuan dan aktiviti tidak berlesen. Webinar Bulanan InvestSmart® Siri Dalam Talian dan Webinar Literasi Digital untuk Warga Emas telah dianjurkan kepada orang ramai untuk memperoleh pengetahuan tentang produk yang sah dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pasaran modal. Webinar ini, yang telah dirakam dan seterusnya dimuat naik ke dalam platform media sosial InvestSmart® untuk mendekati khalayak yang lebih luas, juga meningkatkan mesej kesedaran pencegahan skim penipuan.

  InvestSmart® sering menghantar peringatan bahawa pelabur yang berdagang dengan entity atau individu yang tidak berlesen atau tidak berdaftar adalah tidak dilindungi di bawah undang-undang sekuriti di Malaysia, dan terdedah kepada risiko, seperti penipuan dan pengubahan wang haram.

  Butiran lanjut inisiatif pemerkasaan pelabur SC melalui InvestSmart® terkandung di dalam Bahagian 5.

  Pengumuman Khidmat Masyarakat

  SC meneruskan kerjasama dengan Kementerian Multimedia dan Komunikasi Malaysia untuk meningkatkan mesej kesedaran mengenai pencegahan skim penipuan di seluruh negara melalui pengumuman khidmat masyarakat dalam bentuk video. Video kesedaran dalam tiga bahagian yang bertajuk, ‘Silap Labur Duit Lebur’ telah ditayangkan di saluran televisyen seluruh negara selama tiga bulan.

  Memudahcarakan penyelesaian pertikaian

  Pusat Penyelesaian Pertikaian Industri Sekuriti (SIDREC) ialah badan penyelesaian pertikaian yang bebas dan tidak berat sebelah bagi pasaran modal.

  Pada 2021, SIDREC menerima 275 tuntutan dan pertanyaan (2020: 259), yang mana 47 daripadanya merupakan pertikaian yang layak. Meneruskan trend terdahulu, 88% daripada pertikaian yang layak pada 2021 telah diselesaikan melalui pengurusan kes dan pengantaraan tanpa perlu diteruskan ke proses adjudikasi.

  Dalam 2021, memandangkan situasi pandemik, SIDREC terus menjalankan sesi pengantaraan dan pendengaran adjudikasinya sama ada secara maya sepenuhnya atau secara hibrid.

  Memperkukuh Perlindungan Kredit Pengguna

  Kementerian Kewangan, BNM dan SC mencatat pencapaian baharu pada Julai 2021 dengan penubuhan Pasukan Petugas Lembaga Pemantauan Kredit Pengguna (CCOB). Pasukan Petugas ini bertanggungjawab untuk memacu inisiatif antara Kementerian untuk menggubal Akta Kredit Pengguna (CCA) dan menyediakan asas-asas utama untuk pengoperasian CCOB.

  CCOB, sebagai sebuah pihak berkuasa bebas baharu di bawah Kementerian Kewangan, akan mengawasi semua aktiviti kredit pengguna, bermula dengan penyedia yang ketika ini tidak dikawal selia. Pada masa yang sama, BNM dan SC turut menjalankan kajian kebolehlaksanaan mengenai potensi penggabungan penyeliaan tatalaku bagi semua pengantara dalam industri kewangan di bawah pihak berkuasa tatalaku bersepadu yang baharu tersebut.
Pautan Berkaitan
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia | Hubungi Kami | Penolak Tuntutan | Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Follow us on:
Ooops!
Generic Popup