Mengenai AOB
Ahli Lembaga Pengarah
Dato’ Anantham Kasinather
Pengerusi AOB
Alex Ooi Thiam Poh
Pegawai Eksekutif AOB
Salmah Bee Mohd Mydin
Pengarah Eksekutif, Pembangunan Pasaran, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia
Hew Ee-Lu
Pengarah, Penyeliaan Insurans dan Takaful, Bank Negara Malaysia
Datuk Nor Azimah Abdul Aziz
Ketua Pegawai Eksekutif, Suruhanjaya Syarikat Malaysia
Dato’ Darawati Hussain
Pengarah Eksekutif, Syalin Sdn Bhd
Dato’ Seri Ahmad Johan Mohammad Raslan


Pernyataan Misi
Memupuk pengauditan bebas berkualiti tinggi bagi memelihara keyakinan terhadap kualiti dan kebolehpercayaan penyata kewangan diaudit entiti berkepentingan awam dan kumpulan wang jadual di Malaysia.
Laporan Tahunan AOB
Laporan Pemeriksaan
Laporan Penyelidikan Bersama
Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup