Mengukuhkan Pembinaan Kapasiti
Sebagai pengiktirafan terhadap peranan yang dimainkan oleh SC, IOSCO menubuhkan Hab Serantau yang pertama di luar ibu pejabatnya di Madrid, di Kuala Lumpur pada 2017.

Sejak penubuhannya, Hab Asia Pasifik IOSCO telah memulakan pelbagai inisiatif pembinaan kapasiti untuk mengukuhkan keupayaan kawal selia dan memudahcarakan kerjasama kawal selia rentas sempadan yang lebih erat di rantau ini. Hab tersebut juga menggalakkan usaha perkongsian pengetahuan, kepakaran dan amalan terbaik daripada keanggotaan meluas IOSCO.

Untuk maklumat lanjut mengenai Hab tersebut, sila layari www.iosco.org.my
HUBUNGI KAMI
HOTLINE: +603-6204 8000
PAUTAN BERKAITAN
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia    |    Hubungi Kami    |    Penolak Tuntutan    |    Paparan laman yang lebih baik menggunakan Internet Explorer 11 dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup