Mengukuhkan Pembinaan Kapasiti
Sebagai pengiktirafan terhadap peranan yang dimainkan oleh SC, IOSCO menubuhkan Hab Serantau yang pertama di luar ibu pejabatnya di Madrid, di Kuala Lumpur pada 2017.

Sejak penubuhannya, Hab Asia Pasifik IOSCO telah memulakan pelbagai inisiatif pembinaan kapasiti untuk mengukuhkan keupayaan kawal selia dan memudahcarakan kerjasama kawal selia rentas sempadan yang lebih erat di rantau ini. Hab tersebut juga menggalakkan usaha perkongsian pengetahuan, kepakaran dan amalan terbaik daripada keanggotaan meluas IOSCO.

Untuk maklumat lanjut mengenai Hab tersebut, sila layari www.iosco.org.my
Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup