Notis Pemerolehan

Kod Tatalaku Pembekal

Kod Tatalaku Pembekal (Vendor Code of Conduct) (“VCC”) menetapkan set obligasi berkenaan amalan perniagaan dan etika, dan tatalaku profesional yang dikehendaki daripada semua Pembekal yang dilantik atau bekerja dengan SC. Ia terpakai kepada semua kontraktor, perunding atau mana-mana individu termasuk kakitangan, ejen, pembekal dan subkontraktor (“wakil”) mereka. SC menjangka Pembekal mematuhi VCC apabila berurusan dengan SC dan dalam setiap tatalaku perniagaannya bersama SC.

Untuk maklumat lanjut mengenai Kod tersebut, sila klik pautan di bawah:

Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup