Notis Pemerolehan

Kod Tatalaku Pembekal

Kod Tatalaku Pembekal (Vendor Code of Conduct) (“VCC”) menetapkan set obligasi berkenaan amalan perniagaan dan etika, dan tatalaku profesional yang dikehendaki daripada semua Pembekal yang dilantik atau bekerja dengan SC. Ia terpakai kepada semua kontraktor, perunding atau mana-mana individu termasuk kakitangan, ejen, pembekal dan subkontraktor (“wakil”) mereka. SC menjangka Pembekal mematuhi VCC apabila berurusan dengan SC dan dalam setiap tatalaku perniagaannya bersama SC.

Untuk maklumat lanjut mengenai Kod tersebut, sila klik pautan di bawah:

HUBUNGI KAMI
HOTLINE: +603-6204 8000
PAUTAN BERKAITAN
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia    |    Hubungi Kami    |    Penolak Tuntutan    |    Paparan laman yang lebih baik menggunakan Internet Explorer 11 dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup