Notis Pemerolehan

Permohonan untuk Cadangan

Suruhanjaya Sekuriti ingin menjemput syarikat-syarikat untuk terlibat di dalam “Permohonan untuk Cadangan (RFP)” seperti di bawah:

RFP – Membekal, memasang, menguji dan mengujilari untuk menggantikan chiller, cooling tower, condenser pump, chilled water pump, Building Control Management System (BCMS) dan kerja yang berkaitan di bangunan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, Bukit Kiara, Kuala Lumpur.

Syarikat yang berminat perlu melengkapkan borang “Vendor Registration Form” dan email kepada [email protected] dengan tajuk email “[Nama Syarikat] Permohonan menyertai RFP untuk penggantian “Chiller Plant pada atau sebelum 10 Februari 2020. Dokumen tender akan di majukan melalui email kepada yang telah melengkapkan borang “Vendor Registration Form” seperti yang dikehendaki. Kelewatan dalam menghantar semula borang tersebut tidak akan dipertimbangkan untuk RFP ini.


Kod Tatalaku Pembekal

Kod Tatalaku Pembekal (Vendor Code of Conduct) (“VCC”) menetapkan set obligasi berkenaan amalan perniagaan dan etika, dan tatalaku profesional yang dikehendaki daripada semua Pembekal yang dilantik atau bekerja dengan SC. Ia terpakai kepada semua kontraktor, perunding atau mana-mana individu termasuk kakitangan, ejen, pembekal dan subkontraktor (“wakil”) mereka. SC menjangka Pembekal mematuhi VCC apabila berurusan dengan SC dan dalam setiap tatalaku perniagaannya bersama SC.

Untuk maklumat lanjut mengenai Kod tersebut, sila klik pautan di bawah:

HUBUNGI KAMI
HOTLINE: +603-6204 8000
PAUTAN BERKAITAN
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia    |    Hubungi Kami    |    Penolak Tuntutan    |    Paparan laman yang lebih baik menggunakan Internet Explorer 11 dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup