KAWAL SELIA
Untuk memastikan kepercayaan dan kepercayaan terhadap pasaran modal, SC mengawal selia pasaran modal berdasarkan prinsip ketelusan dan kekompadanan yang sepadan dengan risiko yang ditimbulkan.
Kami secara aktif mengemas kini dan menguatkuasakan peraturan dan undang-undang sekuriti kami untuk memastikan bahawa pasaran modal beroperasi secara adil dan teratur serta mengurangkan risiko sistemik. Di sini anda akan dapati senarai Akta, garis panduan, kertas perundingan kami, soalan yang sering ditanya mengenai peraturan, nota teknikal, kemas kini mengenai tindakan penguatkuasaan kami serta maklumat pelesenan.

peraturan terkini

1 Julai 2021

Peraturan-Peraturan ini mula berkuat kuasa pada 1 Julai 2021.

1 Julai 2021

Perintah ini mula berkuat kuasa pada 1 Julai 2021.

11 November 2020
Garis Panduan Ekuiti dikeluarkan di bawah seksyen 377 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA) dan diterapkan oleh SC dalam mempertimbangkan cadangan berikut di bawah seksyen 212 CMSA - (a) Terbitan dan penawaran sekuriti ekuiti; (b) Senarai syarikat dan sebut harga sekuriti di Pasaran Utama; dan (c) Cadangan yang menghasilkan perubahan yang signifikan dalam arah perniagaan atau dasar syarikat yang disenaraikan di Pasar Utama.

28 Oktober 2020
Garis Panduan Aset Digital (Garis Panduan) dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) menurut seksyen 377 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA). Garis Panduan ini menetapkan syarat untuk (a) penerbit yang berusaha mengumpulkan dana melalui penawaran token digital; dan (b) pendaftaran pengendali platform untuk mengendalikan platform IEO.

23 Oktober 2020
Garis Panduan untuk Penggunaan Tandatangan Elektronik bagi Dokumen yang diserahkan kepada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (Garis Panduan) adalah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) menurut seksyen 377 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA).

Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup