KAWAL SELIA
Untuk memastikan kepercayaan dan kepercayaan terhadap pasaran modal, SC mengawal selia pasaran modal berdasarkan prinsip ketelusan dan kekompadanan yang sepadan dengan risiko yang ditimbulkan.
Kami secara aktif mengemas kini dan menguatkuasakan peraturan dan undang-undang sekuriti kami untuk memastikan bahawa pasaran modal beroperasi secara adil dan teratur serta mengurangkan risiko sistemik. Di sini anda akan dapati senarai Akta, garis panduan, kertas perundingan kami, soalan yang sering ditanya mengenai peraturan, nota teknikal, kemas kini mengenai tindakan penguatkuasaan kami serta maklumat pelesenan.

peraturan terkini

4 Mei 2020
Garis Panduan Pengiklanan untuk Produk Pasaran Modal dan Perkhidmatan Berkaitan (Garis Panduan) dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) menurut seksyen 377 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA).

4 Mei 2020
Garis Panduan Fungsi Pematuhan bagi Syarikat Pengurusan Dana dikeluarkan oleh SC menurut seksyen 377 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA). Garis panduan ini menetapkan keperluan yang perlu dipatuhi oleh sesiapa yang berhasrat untuk menubuhkan atau menjalankan aktiviti pengurusan dana portfolio di Malaysia.

4 Mei 2020
Garis Panduan Prospektus dikeluarkan oleh SC di bawah seksyen 377 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA). Garis Panduan ini menetapkan keperluan penzahiran tambahan yang perlu dizahirkan dalam prospektus menurut seksyen 235(1)(f) CMSA, dan maklumat yang perlu dizahirkan dalam prospektus ringkas menurut seksyen 237(2) CMSA.

4 Mei 2020
Garis Panduan Skim Persaraan Swasta (Garis Panduan) dikeluarkan oleh SC menurut seksyen 377 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA). Garis Panduan ini menetapkan keperluan yang perlu dipatuhi oleh Pembekal PRS dan Pemegang Amanah Skim berkaitan dengan skim persaraan swasta. Keperluan mengenai perkara yang berkaitan dengan anggota adalah terikat terhadap mereka termasuk keperluan pembukaan akaun, pemindahan, pertukaran, pengeluaran, dan penamaan.

HUBUNGI KAMI
HOTLINE: +603-6204 8000
PAUTAN BERKAITAN
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia    |    Hubungi Kami    |    Penolak Tuntutan    |    Paparan laman yang lebih baik menggunakan Internet Explorer 11 dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup