KAWAL SELIA
Untuk memastikan kepercayaan dan kepercayaan terhadap pasaran modal, SC mengawal selia pasaran modal berdasarkan prinsip ketelusan dan kekompadanan yang sepadan dengan risiko yang ditimbulkan.
Kami secara aktif mengemas kini dan menguatkuasakan peraturan dan undang-undang sekuriti kami untuk memastikan bahawa pasaran modal beroperasi secara adil dan teratur serta mengurangkan risiko sistemik. Di sini anda akan dapati senarai Akta, garis panduan, kertas perundingan kami, soalan yang sering ditanya mengenai peraturan, nota teknikal, kemas kini mengenai tindakan penguatkuasaan kami serta maklumat pelesenan.

peraturan terkini

21 Februari 2020
Garis Panduan Skim Persaraan Swasta (Garis Panduan) dikeluarkan oleh SC menurut seksyen 377 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA). Garis Panduan ini menetapkan keperluan yang mesti dipatuhi oleh Pembekal PRS dan Pemegang Amanah Skim berhubung skim persaraan swasta. Keperluan mengenai perkara yang berkaitan dengan anggota mengikat mereka termasuk keperluan pembukaan akaun, pemindahan, pertukaran, pengeluaran, dan pencalonan.

15 Januari 2020
Garis Panduan mengenai Aset Digital (Garis Panduan) dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) menurut seksyen 377 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA). Garis Panduan ini menetapkan keperluan untuk (a) penerbit yang ingin mengumpul dana menerusi tawaran digital; dan (b) pendaftaran pengendali platform untuk mengendalikan platform IEO.

6 Januari 2020
Sebagai panduan am, prinsip-prinsip tersebut menghuraikan jangkaan SC terhadap pendekatan pengurusan kesinambungan perniagaan entiti pasaran modal untuk memastikan kesinambungan perkhidmatan kritikal dan pemenuhan kewajipan perniagaan sekiranya berlaku gangguan.

26 November 2019
Garis Panduan Penerbitan Bon Korporat dan Sukuk kepada Pelabur Runcit dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) di bawah seksyen 377 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA).

26 November 2019
Garis Panduan Produk Pasaran Modal Tidak Tercatat di bawah Rangka Kerja Pelancaran dan Pelancaran (Garis Panduan) dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) menurut seksyen 377 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA).

26 November 2019
Garis Panduan Prospektus dikeluarkan oleh SC di bawah seksyen 377 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA).
HUBUNGI KAMI
HOTLINE: +603-6204 8000
PAUTAN BERKAITAN
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia    |    Hubungi Kami    |    Penolak Tuntutan    |    Paparan laman yang lebih baik menggunakan Internet Explorer 11 dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup