PEMBANGUNAN
Seiring dengan perkembangan berterusan dan peningkatan kepelbagaian ekonomi Malaysia, kami perlu memastikan wujudnya pasaran modal yang mampan, inklusif dan inovatif yang memenuhi keperluan khalayak pelabur dan penerbit yang luas, serta menyediakan peluang untuk pewujudan kekayaan.
Usaha-usaha pembangunan SC kekal bertumpu kepada meningkatkan dan mengukuhkan daya saing pelbagai segmen pasaran.

TERKINI DALAM PEMBANGUNAN

29 Oktober 2018
Majlis Penasihat Syariah (MPS) Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) telah meluluskan senarai kemas kini sekuriti yang diklasifikasikan sebagai sekuriti patuh Syariah. Senarai sekuriti patuh Syariah yang disenaraikan di Bursa Malaysia berkuat kuasa dari 30 November 2018.

28 November 2018
Rangka Tindakan Infrastruktur Pasaran Modal dalam Dunia Tidak Berpusat (Capital Market Architecture Blueprint in a Decentralised World). Untuk maklumat lanjut, layari www.castor.my.

Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup