PEMBANGUNAN
Seiring dengan perkembangan berterusan dan peningkatan kepelbagaian ekonomi Malaysia, kami perlu memastikan wujudnya pasaran modal yang mampan, inklusif dan inovatif yang memenuhi keperluan khalayak pelabur dan penerbit yang luas, serta menyediakan peluang untuk pewujudan kekayaan.
Usaha-usaha pembangunan SC kekal bertumpu kepada meningkatkan dan mengukuhkan daya saing pelbagai segmen pasaran.

TERKINI DALAM PEMBANGUNAN

29 Oktober 2018
Majlis Penasihat Syariah (MPS) Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) telah meluluskan senarai kemas kini sekuriti yang diklasifikasikan sebagai sekuriti patuh Syariah. Senarai sekuriti patuh Syariah yang disenaraikan di Bursa Malaysia berkuat kuasa dari 30 November 2018.

28 November 2018
Rangka Tindakan Infrastruktur Pasaran Modal dalam Dunia Tidak Berpusat (Capital Market Architecture Blueprint in a Decentralised World). Untuk maklumat lanjut, layari www.castor.my.

HUBUNGI KAMI
HOTLINE: +603-6204 8000
PAUTAN BERKAITAN
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia    |    Hubungi Kami    |    Penolak Tuntutan    |    Paparan laman yang lebih baik menggunakan Internet Explorer 11 dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup