Pemantauan Audit

Lembaga Pemantauan Audit (AOB) ditubuhkan di bawah Bahagian IIIA Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993 (SCMA) yang mula berkuat kuasa pada 1 April 2010 untuk menggalakkan dan membangunkan rangka kerja pemantauan audit yang berkesan dan juga bagi meningkatkan keyakinan terhadap kualiti dan kebolehpercayaan penyata kewangan teraudit di Malaysia.

Badan-badan Bersekutu SC
Pautan Berkaitan
MENGENAI SC
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. SC merupakan badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia.

Talian Umum: +603-6204 8000
E-mel Umum: [email protected]
© Hakcipta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.  Hubungi Kami   |    Penolak Tuntutan   |   Paparan laman yang lebih baik menggunakan Microsoft Edge dan Google Chrome dengan resolusi minimum 1280x1024
Ooops!
Generic Popup